Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulundular...

Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı – İbrahim ESER


DÜZENLİ ÇALIŞAN MATEMATİK SORULARINI YAPTI


Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 2022 LGS Matematik soruları çocukların soruları anlama, anlamlandırma ve yorumlamalarına sorun çıkarmayacak şekilde açık ve net ifadeler içeren soru köklerinden oluşmaktadır. 

Bedelli affı tamam, öğrenci affı haftaya Bedelli affı tamam, öğrenci affı haftaya

Her soruda şekil veya grafik olması soruların yorumlamasını anlaşılmasını kuvvetlendirmiştir. 
Önceki yıllardaki LGS sorularına soru kalıpları olarak, aynı zamanda bu sene yayımlanan örnek sorulara da şeklen benzerlik göstermektedir.  

Geçtiğimiz yıla kıyasla zorluk derecesi yüksek soruların azaldığı bilgisi bizlere ulaştı. Sınavda son üniteye kadar kazanımlardan soru sorulduğu bilgisine ulaştık. Sınavda zamanlamayı doğru kullanan öğrencilerin ön plana çıkabileceği bir sınav olduğu ve matematik dersinin belirleyici olabileceği geri bildirimlerini aldık.  

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Neslihan SAÇAL


2022 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup “Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin her ay yayımlamış olduğu örnek sorulara hem tarz olarak hem de zorluk düzeyi olarak benzerlik göstermektedir. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer almaktadır. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekiyor. Bu nedenle fen okur yazarlığı yüksek olan öğrenciler avantajlı hale geldiler. 

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı – Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER


TÜRKÇE SORULARI TERLETTİ!


 ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ, DİKKAT GEREKTİREN SORULAR!


2022 LGS Türkçe sınavı geçen yıldan farklı olarak bu yıl dil bilgisi kazanımlarını da içeriyor. Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık ve Muhakeme, Grafik Okuma, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozukluğu ve Edebî Türler” başlıklarından soru sorulmuştur. Sorular, yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Sınavdaki soruların metinlerinin 2018’den geçtiğimiz yıla kadar düzenli bir şekilde kısalırken bu yıl hem metinlerin uzadığını hem de soruların güçlük derecesinin arttığı söyleyebiliriz. 
Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle A kitapçığı 13, 11, 15, 17. sorular Türkçe sınavı için ayırt edici niteliktedir.  Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektirmektedir. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmekten ziyade matematiksel işlem gerektiren sorular olduğunu görmekteyiz. 
Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınav gelmiş geçmiş en zor Türkçe LGS sorularıydı diyebiliriz.


Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı – Esra KIZILTAŞ


DİKKATLİ OKUMA YAPAN KAZANACAK


5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen LGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavındaki sorular kazanımlara uygundur. Sınav okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın olduğu için dikkat gerektiren bir sınav olarak değerlendirebiliriz.  Bir ayet, bir hadis ya da dinî bir metin içerisinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı – Havva GÜNEŞ


TARİHSEL BİLGİ BİRİKİMİ ÖNEM KAZANDI


2021-2022 öğretim yılında uygulanan LGS’de sorulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. Sınıf müfredatına ve öğretim programına uygundur. 
1.    Ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor” dan 1 soru
2.    Ünite olan “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” dan 2 soru
3.    Ünite olan “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” den 2 soru 
4.    Ünite olan “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” den 3 soru
5.    Ünite olan “Demokratikleşme Çabaları” ndan  1 soru 
6.    Ünite olan “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ndan 1 soru yer almaktadır.
7.    Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ndan ise soru yer almamaktadır. 
Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınav hazırlanmış. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisi, yorumlama, karşılaştırma yapabilme, sonuç çıkarma ve harita bilgisine sahip olma becerilerinin iyi sorgulandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin tarihi bilgi birikimini ve analiz yeteneğini doğrudan ölçen sorular da yer almaktadır. Tüm soruların tüm seçeneklerin çeldiricisinin kuvvetli olduğu görülmektedir. Sınavda 7. Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden herhangi bir kazanıma ait soru yer almamaktadır.


Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı – Mediha NARİN


BAŞARININ ANAHTARI: OKUDUĞUNU ANLAMA, MANTIK MUHAKEME, DİKKAT VE DOĞRU ZAMAN YÖNETİMİ 
2022 LGS İngilizce testi soruları incelendiğinde, soruların MEB ünite takvimine uygun olarak hazırlandığı gözlemlenmiştir. Sorular, gerek içerik gerek kazanımlar bakımından değerlendirildiğinde diğer yıllarda yayınlanan sorulardan farklı olarak, özellikle okuduğunu anlama, çıkarım yapma, tablo yorumlama ve mantık muhakeme sorularının arttığı gözlemlenmiştir.
LGS İngilizce Testinde sorular, MEB kitabında bulunan ilk 9 üniteden hazırlanmış olup, ilgili ünitelere ait kazanımlar sarmal ve homojen bir şekilde test edilmiştir. LGS İngilizce Testinde 10. Üniteden herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sınavda zaman yönetimini doğru yapamayıp, İngilizce sınavına yeteri kadar zaman ayırmayan ve soruları dikkatli bir şekilde okumayan öğrenciler için zor bir sınav olmuştur.