Muhasebat Genel Müdürlüğü, BES'ten ayrılışların, Emeklilik Gözetim merkezinden online alınarak Say2000 sistemine entegre edileceğini, kurumlardaki gerçekleştirme görevlilerinin bu konuyla ilgili olarak bir işlem yapmaması gerektiğini açıkladı

Son Dakika! Bakan Nebati EYT'nin Yürürlüğe Gireceği Tarihi Duyurdu Son Dakika! Bakan Nebati EYT'nin Yürürlüğe Gireceği Tarihi Duyurdu
Kamuajans.com - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KBS sisteminde maaş yapılanlar ile ilgili olarak 08.05.2017 tarihinde yapılan duyuru ile "Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sisteminde silme, dondurma veya değişiklik işlemlerine ilişkin bilgileri Emeklilik Gözetim Merkezinden her ay sonu elektronik ortamda alınarak, merkezden KPHYS'ye (Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi) yüklenecektir. Kurum gerçekleştirme görevlileri tarafından (eski adı ile maaş mutemetleri) bu işlemlerle ilgili herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır." denildi.

KamuAjans.com - Özel Haber