Kamuajans.com 10 Mayıs 2017 tarihinde Berat Kandili. Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili'nde bolca dua edilecek, namaz kılınacak. Beraat Kandili'nde yapılması gereken ibadetlere şöyle bir göz atalım...

Gafil olmayalım
 
inşeAllah,Rabbimiz tarafından bahşedilen fırsatları değerlendirelim..

BERAT GECESİ İBADETLERİ

Berat gecesi (şabanın 15. gecesi) gece ibadet, gündüzü oruçla geçirin. (70 bin melek o kişi için sabaha kadar istiğfar eder.)
 
O GECEDE OKUNACAK SÜRELER 

En önemli okunacak süre DUHAN süresidir. 
Secde Süresi , mülk, İsra, zümer, hadid, haşr, saff, Cuma, Teğabun, Yasin, Vakıa, Kamer ( yasin ve tebarekeyle birlikte okuyana 2 cihanda nur olur), Kıyamet, Zilzal, Tekasür ( 1000 ayete denk) Kafirun, ihlas, Bakara, Ali İmran (süresinin sonunu okuyan tüm gece ibadetle geçirmiş olur.) 
50 İhlas okuyanın 50 senelik günahı silinir. 
Çok kelime-i Tevhid çekmek gerekir. 

NAMAZI 

• O gecede 100 rekat namaz kılınır. Her rekatta fatihadan sonra 10 ihlas okunur. 
• Her kim o gecede 30 ihlas okuyarak 12 rekat namaz kılarsa cennetteki yerini görmeden ölmez. 
• 14 rekat namaz kılar, namazdan sonra 14 fatiha, 14 felak, 14 nas sürelerini okursa ve 1 kerede tövbe süresinin sonunu (legad caeküm…) kendine 20 makbul hac, 20 sene makbul oruç sevabı verilir. Ve yine o gece oruca niyet edilir 
• Her kim 1 fatiha, 10 ihlasla 12 rekat namaz kılarsa günahları affedilir, ömrü bereketlenir. 
Berat gecesi 2 gözün birine 3 kere, diğerine 2 kere sürme çekmek göz rahatsızlığından korur. 

BERAT GÜNÜ 

• Berat günü nafile namaz kılınızki her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın. 
• O gün iftar etmeniz, fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat pişiriniz. Her tane için 10 bin sevap vardır, 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükselir. 
• Berat günü erzak alın,kapkacaklarınızı boş bırakmayın.Gelecek seneye kadar bereket vardır. 
• O gün sadaka veriniz. 

SELAVATLARI 

Berat gecesi 100 kere bu selavatı okuyan peygamberimizi rüyasında görür ve rüyasında görende şefaatine nail olur. 
ALLAHümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsadi ve salli ala gabri seyyidina muhammedin fil gubur. 
Bu selavat 70BİN salata denktir. 
ALLAHümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyyil guraşiyyi bahri üvvarike ma’dini esrarike ve ayni inayetike ve lisani huccetike ve Hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke abdike ve nebiyyikellezi hatemte bihil embiyae vel mürseline ve ala alihi ve sahbihi ve sellim subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun veselamün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin 
1000 senelik günah silinir, 1000 sene ibadet sevabı verir. 
La ilahe illALLAHü vela nabüdü illa iyyahü muhlisine lehüddine velev kerihel kafirun. 
Recep, Şaban, Ramazanda öğle ile ikindi arası okunacak dua
Estağfirullahel azimellezi la ilahe illa hüvel hayyel gayyüme ve etübü ileyhi tevbete abdin zalimil linefsihi la yemlikü linefsihi zarrav vela nef av vela mevtev vela nüşüra

BERAAT GECESİ ..!

a) akşam namazından sonra her rekatı bir fatiha altı ihlas ile altı rekat namaz kılınır
b)Her iki rekatın selamından sonra birer Yasin-i Şerif okunur
c) birinci Yasin-i Şerif , ömrüne berekete niyet eder
d) ikinci Yasin-i Şerif , rızkına bereket belaları def etmeye niyet eder
e) Üçüncü Yasin-i Şerif , insanlardan istiğna ( muhtaç olmamam ) ve hüsn-ü hatime(imanla biten güzel bir sona erişmeye ) niyet eder
f) En sonunda '' Beraat Gecesi Duası '' nı okur

Ahmet Mahmut ÜNLÜ=Şaban-ı Şerif risalesi