Psikiyatrist Jung’a göre; kişiliğin algı, bilinçli anı, düşünce ve duygulardan oluşan; kimlik 
duygusunu oluşturan ve ona süreklilik sağlayan; yani bilen, isteyen dinamik bir sistem olan ruh 
usunun görünen yüzüdür.
       Benlik gelişimi olmaksızın bireyin problem çözme becerisinin gelişmesi mümkün değildir. Yine 
benlik gelişmeksizin sağlıklı düşüncelere ve duygulara sahip olması beklenemez. Benlik gelişmeksizin 
de kimlik duygusu gelişemez. Bu durum da düzenli olmayan bir yaşam demektir. 
      Elbette; benlik gelişiminin toplumsal açıdan da önemli sonuçları bulunuyor. Bilinçli algı, 
düşüncelere sahip olmayan bir toplumun ahenk içinde olduğu düşünülemez. Yine; yeterli kimlik 
gelişimine sahip olmayan bireylerden oluşan bir toplumun ahenk içinde olduğunu kim söyleyebilir?
     Bireyin benlik gelişiminde ailenin rolü ve önemi tartışılamaz. Benlik gelişimi açısından, 
ebeveynlerin tutum ve davranışları önem taşıyor.
       Özellikle, anne ve baba çocuğa demokratik davranmak durumundadır. Çocukları karara katmalı, 
onlara söz hakkı vermeli, onlar arasındaki çatışmaları çözmeli ve çift yönlü bir iletişim sağlamalıdır.
    Benliğin gelişimi, öğrencinin başarısı için önem taşıyor. Bilindiği gibi; algılama çevreye anlam verme 
çabasıdır. Bunun için öğrencinin çevreyi doğru adlandırması için kendi arasında tutarlı, geçerli 
görüşlere sahip olmak durumundadır.
      Bu anlayışı sağlamanın yolu da uygun eğitim politikalar ve uygun öğretim yöntemleri, sınıf 
yönetiminden geçiyor.
     Uygun eğitim politikaları denmekte, ancak gidrek çoğalan imam hatip liselerinde öğrencinin 
algılama gücü tam olarak gelişemiyor. Çünkü İHL örtük programı öğrencinin düşünmesini engelliyor.
       Diğer taraftan; bilişsel gelişimde öğretim yöntemleri önem taşıyor. Ancak, onlarca öğretim 
yöntemi bulunmasına rağmen, halen düz anlatım yöntemi yaygın olarak kullanılıyor.
     Oysa, öğrencinin yaparak yaşayarak bilgiye kendisi ulaşarak algı dünyasını ve düşünme becerisini 
arttıran onlarca öğretim yöntemi bulunuyor.
      Öğrenci benliğinin gelişimi için öğretmenin uyguladığı sınıf yönetimi de önem taşıyor. Öğrencileri 
sınıf içi kuralların oluşumunda katkısını sağlama, çift yönlü iletişim, öğrenciyi güdüleme, zaman 
yönetimi, sorun davranışları çözme, çocuğun benliğinin gelişiminde önemlidir.
        Öğrencilerini benliğinin gelişmemesi demek; uyumsuz, amaçları belirsiz, kimlik duyguları 
gelişmemiş, sorun çözme becerileri yetersiz, yaratıcılıkları yetersiz birey demektir.    
    Bu durumda , bu öğrencilerimizin gelecekte toplumun etkin üyesi olamaması anlamına gelir.