Kamuajans.com - Benlik algısı, kendini tanıma; çevreyle ilişki kurma; kendini kabul etme; kişisel yeterlik; kendini ifade etme; kendilik farkındalığı olmasını içeren bir terimdir.

Kamuajans.com - Benlik algısının eğitim açısından önemi nedir? Yine, benlik algısının öğrenciler açısından önemi nedir? Bir ölçüde öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği öğrencelerin benlik algısının gelişmesine bağlıdır. Bu nedenle, öğretmenler öğrencilerin benlik algılarını geliştirmek durumundadır. 

Diğer taraftan, öğrencilerin benlik algılarının gelişmesi demek öz saygı ve öz güven derecelerinin yükselmesi demektir. Bu durumunda öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkisi kaçınılmazdır. 

Pekala, benlik algısının gelişmesi açısından öğretmenlere ne gibi sorumluluklar düşmektedir. 

Öğretmenler, öğrencilerin kendilerini tanımaları için gizil güçlerini keşfetmelerine yardım ederek kendilerini gerçekleşmelerine yardımcı olabilir.

Diğer taraftan, öğretmenler öğrencilerin yaşadığı olumsuzlukların insan doğasının bir parçası olduğu yönünde farkındalık kazandırabilir. 

Yine, öğretmen öğrenciye kendisini ifade etme şansı tanımalıdır. Bunun için öğrenciler sınıfta konuşması için yüreklendirebilir. 

Diğer taraftan, sınıf içindeki yoğun etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin katılımı sağlanabilir. Yine, öğretmenler öğrencilerin öz güvenlerini arttırıcı yönde öğretim ilkelerini kullanabilir. 

Rehber öğretmenlerden yararlanılarak, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi sağlanabilir. 

Hasan GÜNEŞ 
Emekli Öğretim Görevlisi