Kamuajans.com – Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan mahalli idarelerde (il özel idaresi ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında) görevli memur ve sözleşmeli(4/B) personele sosyal denge tazminatı adı altında her ay ödeme yapılmaktadır.

Emekli ve memur için beklenen zamda gelinen son nokta ne? Emekli ve memur için beklenen zamda gelinen son nokta ne?
Ancak, belediye personelinin yararlandığı sosyal denge tazminatı ödemesinden, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarının yararlanıp yararlanamayacağı konusunda tereddüt oluşabilmektedir.Tazminattan kimler yararlanıyor?

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idaresi ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında görevli memur ve sözleşmeli(4/B) personel, sosyal denge tazminatından yararlanabiliyor. Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmamış olan mahalli idarelerdeki personel ise bu tazminatı alamıyor.

2017 yılında imzalanan ve 2019 yılına ilişkin belirlemeler de içeren 4.Dönem Toplu Sözleşmeye göre, sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilmektedir. Halen geçerli olan belirlemelere göre 2019 yılı Aralık ayında ödenecek sosyal denge tazminatının aylık brüt miktarı en çok “1.315 TL” olabilmektedir.

Mahalli idarelerdeki her personel bu tazminatı alamıyor

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalayan mahalli idarelerde görev yapan personele ödenen sosyal denge tazminattan, mahalli idareler dışındaki kamu kurumlarında ve sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamamış olan mahalli idarelerde görev yapan kamu görevlilerine ise yararlanamıyor.

Belediye başkanı ve başkan yardımcılarının durumu

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin sosyal denge tazminatından yararlanması mümkün olabilirken; bu kurumlarda çalışıyor olmakla birlikte, bu kurumların kadro veya pozisyonlarında görev yapmıyor olanların bu tazminattan yararlanması mümkün olamamaktadır.

Konuyla ilgili olarak Sayıştay 5.Dairesi kararlarına bakıldığında, (örnek: 18/4/2019 tarihli ve 380 sayılı kararlar) belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu görevlisi statüsünde olmadıkları ve belediyenin herhangi bir kadro veya pozisyonunda istihdam edilen kamu görevlisi olmadıkları değerlendirilmek suretiyle, belediye başkanı ve meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına sosyal denge tazminatı ödenmemesi yönünde kararlar verilmiş olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalayan belediyelerde, belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilmiş olan belediye başkan yardımcılarının sosyal denge tazminatı ödemesinden yararlanamayacakları, ancak kadrolu belediye başkan yardımcılarının ise bu tazminattan yararlanabilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır.


Memurunyeri.com