Bebekler ve çocuklar için bağışıklığın güçlü olması, hastalıklardan korunması için aşının önemi büyüktür. Koronavirüs'ün etkisini devam ettirdiği şu günlerde aşı daha önemli bir hal aldı. Hastalıklardan korunmak için belli zaman aralıklarında uygulanan aşı, bebek ve yetişkinlerde farklı zamanlarda uygulanmaktadır. Bir çok hastalıktan koruyan aşının ne zaman uygulanması gerektiğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gözden kaçırmayın

ÜTS (Ürün Takip Sitemi)'ye Nasıl Giriş Yapılır? ÜTS (Ürün Takip Sitemi)'ye Nasıl Giriş Yapılır?

Aşı, bebeklik çağından itibaren zaman zaman uygulanır, kişiyi hastalıklardan korumak için yapılır. Hepatit B'den, BCG'ye, Boğmaca'dan Difteri'ye, Tetanoz'dan Kızamığa, Kızamıkçık'tan Kabakulak'a, Su Çiçeği'nden Hepatit A aşısına daha bir çok aşı çeşidi vardır.
Aşı, hastalıklardan korunmak için alınan önlemlerden sadece bir tanesidir. Aşıyı doğru zamanda doğru yerde yaptırdığınızda sonucunun olumlu olmaması neredeyse çok az ihtimaldir.

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir. Belirli aşılar çocuklar doğduktan belirli bir süre sonra belirli aralıklarla yapılır. Yeni doğan çocuk sahipleri bu süreci itina ile takip ederler.

Aşılar düzenli ve zamanında yapıldığında kişiyi hastalıklarda ve sağlıkla ilgili diğer olumsuzluklardan korumaktadır. Bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin yaptırması gereken aşıları sizler için araştırdık.

Aşıların uygulanma süreleri, zamanları vardır ve buna da aşı takvimi denir. Aşı takvimi ebeveynler için takip edilmesi zorunlu bir süreçtir. Aşılar özellikle bebeklik ve çocukluk çağında yapılmaktadır.

Aşı yapılan çocuklarla ilgili hekimler bazı uyarılarda bulunurlar. Aşının yapıldığı yerde aşı sonrası şişlik ve kızarıklık oluşabilir. Bazı aşılar çocuklarda hafif ateş, huzursuzluk gibi kısa süreli olumsuzluklara yol açabilir fakat aşılar koruyucu özellikleri nedeniyle yapılmalıdır.


Aşı insanları hayatları boyunca bazı hastalıklara karşı bağışıklık kazandırarak koruyan önemli bir önleyici tedavi yöntemidir. 

Hangi ayda, hangi aşılar yapılmalı?

Hepatit B aşısı: Hepatit B virüsüne karşı koruyuculuk sağlıyor. Hepatit B virüsü karaciğer iltihabı anlamına gelen “hepatit” hastalığına neden olabiliyor. Virüs akut hepatite yol açtığı gibi, kronikleşerek kronik hepatit ve karaciğer kanserine yol açabiliyor. Aşı doğumdan hemen sonra, 1. ve 6. aylarda olmak üzere 3 kez yapılıyor.

BCG (Verem-Tüberküloz aşısı): Verem en bilinen şekliyle akciğerleri tutuyor. Bunun yanı sıra menenjit, kemik iltihabı, idrar yolları ve böbrek iltihabı gibi hastalıklara da neden olabiliyor. Aşı 2. ayda yapılıyor.

Boğmaca, difteri, tetanoz aşısı: Boğmaca özellikle küçük çocuklarda ağır ve inatçı öksürük nöbetleriyle seyreden tehlikeli bir hastalık. Öksürük nöbetleri öyle şiddetli oluyor ki bazen bebek nefes almakta büyük güçlük çekebiliyor. Doğumdan sonraki ilk 2 ay içinde bebekler henüz aşılanmadıkları için anne, baba ve bakıcı gibi bebekle yakın temasta olan kişilerin koruma amaçlı olarak doğum öncesinde aşılanmaları öneriliyor. Tetanoz iskelet kaslarında ciddi kasılmalarla kendini gösteren ve ölümcül olabilen bir hastalık. Yenidoğantetanozundan korumak için birincil aşılaması eksik olan her hamileye son doz en geç doğumdan 2 hafta önce olacak şekilde 1 ay arayla 2 doz yapılıyor. Difteri (Kuşpalazı) üst solunum yollarında tıkanıklığa kadar gidebilen bir hastalık. Kalp tutulumu ile ölümcül olabilen kalp yetmezliği ve sinir tutulumu ile de felce yol açabiliyor. Boğmaca, difteri ve tetanoz aşıları, karma aşı içinde 2, 4, 6, 18. aylar ve 4-6 yaş arasında yapılıyor.

Çocuk felci aşısı: Aşının 2 çeşidi var. İnaktif (ölü virüsten olan) aşı karma aşının içinde 2, 4, 6, 18. aylar ve 4-6 yaş arasında, canlı (zayıflatılmış virüsten yapılan) aşı ise 6 ve 18. aylarda ağızdan yapılıyor. Çocuk felci günümüzde başarılı aşı kampanyaları ile dünyadan silinme noktasına gelmiş durumda.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı: Ateş ve tüm vücutta yoğun döküntülerle kendini gösteren kızamık, hastalık sırasında orta kulak iltihabı, zatürre ve akut beyin iltihabına neden olabildiği gibi,hastalık sonrasında da GallianBarre Sendromu ve SubakutSklerozanPanensefalit hastalığına yol açabiliyor. Kızamıkçık daateş, lenf bezlerinin büyümesi ve vücutta ince döküntülerle karakterize bir hastalık. Çocukta ciddi enfeksiyona neden olmasa da hamile kadına bulaşması sonucunda düşük ve ölü doğuma yol açabiliyor. Ayrıca bebekte beyin, kalp ile göz dahil tüm vücudu tutabilen bir hastalık tablosu oluşturabiliyor.Kabakulak ise tükürük bezlerini tutan ve yanaklarda şişlik ve ateşle kendini gösteren bir hastalık. Hastalık sırasında görülebilen beyin ve zarlarının iltihabı, testis iltihabı ve kadında yumurtalıkların iltihabı yol açtığı önemli soruları oluşturuyor. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı 9 ve 12. aylar ile 4-6 yaş arasında karma aşı olarak yapılıyor.

Pnömokok aşısı: Pnömokok bakterisi zatürrenin yanı sıra orta kulak iltihabı, menenjit ile kemik iltihabı gibi hastalıklara da neden olabiliyor. Aşı 2, 4, 6 ve 12. aylarda yapılıyor.

Su çiçeği (Varisella) aşısı: Suçiçeği vücutta ateş, sulu ve kaşıntılı döküntü ile karakterize bir hastalık. Yenidoğan bebekler ve erişkinlerde ağır hastalık tablosu oluşturabiliyor. Örneğin beyincik ve beyin iltihabı ciddi problemler oluşturabiliyor. Nadiren de GullianBarresendromu yapabiliyor. Aşı 12 ay ve 4-6 yaş arasında uygulanıyor.

Hepatit A aşısı: Hepatit A virüsü sarılık bulantı kusma halsizlik gibi bulguları olan akut hepatit tablosuna sebep oluyor. Nadiren de olsa karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Aşı 18 ve 24. aylarda yapılıyor.

Rotavirüs aşısı: Rotavirüs çocuklarda en sık görülen ishale sebep oluyor. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklerde kusma, ishal, ateş ve iştahsızlıkla seyreden, süresi 1 hafta 10 günü bulabilen ağır bir hastalık tablosu yaptığı için önemli. Rota virüsü için iki aşı mevcut. Bu aşılar 6 aydan önce 2 ay arayla yapılıyor. Bunlardan biri 2 doz diğeri 3 doz uygulanıyor.

Meningokok aşısı: Meningokok bakterisi ağır bir hastalık tablosu olan vemeningokoksemi denilen hastalığa sebep olabiliyor. Aşının 9-12 aylarda 2 doz veya 12. aydan itibaren tek doz yapılabilen 2 çeşidi mevcut

İnfluenza virüs (grip aşısı): Ateş kas ağrıları öksürük boğaz ağrısı yapan ve bazen zatürreye sebep olan bir tablo oluşturuyor. Her yıl ekim sonu ile kasım aylarında yapılması öneriliyor.

Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı: HPV genital bölgede siğiller ve kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olabilen bir virüs. 9 yaşından itibaren 3 doz yapılıyor.

AŞI TİPLERİ

Aşılar iki ana gruba ayrılır: canlı aşılar ve inaktive aşılar. Her iki grubun da kendi içinde alt grupları vardır.

1. Canlı zayıflatılmış aşılar

Vahşi virüs ya da bakterinin atenüe (zayıflatılmış) formudur. Etken vücutta çoğalır ancak etkenin vahşi formu olmadığı için hastalık oluşturmadan bağışıklık oluşturur. Genellikle tek dozda bağışıklık oluştururlar. Canlı aşılar, ısı ve ışığa duyarlıdır. Bu grup aşılar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara, gebelere kesinlikle uygulanmamalıdır. 

2. İnaktive aşılar

Etkenin tamamı ya da bir parçasından üretilmiş aşılardır. Bu aşılarda etkenin vücutta çoğalması mümkün değildir. Birden fazla uygulanarak istenen düzeyde bağışıklık elde edilir. Zaman içinde antikor düzeyleri düştüğü için rapel (pekiştirme) dozu gerekir.