Verilen ek ödemenin oranı, memurun; hizmet sınıfına, kadro unvanına ve kadro/aylık derecesine bağlı olarak farklılık gösterebilirken, bazı unvanlardaki memurlara verilen ek ödemenin oranı ise her derecede aynı kalmaktadır.

Memura verilen ek ödeme

Kamu görevlilerinden aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunanlar arasında ücret dengesi sağlamak amacıyla 15 Ocak.2012 tarihinden geçerli olarak ek ödeme düzenlemesi uygulamaya konulmuştur.
Memurlara yapılan ek ödemenin aylık tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının belirli oranları (ek ödeme oranı) esas alınarak hesaplanmakta ve bulunan tutardan sadece damga vergisi kesilmektedir. Ek ödeme, memurların emeklilik haklarını etkilememektedir. Ek ödeme oranlar
Öte yandan, döner sermaye gelirlerinden ek ödemeleri karşılanan memurlara ise ek ödeme yerine döner sermaye (sabit döner sermaye) ödenmektedir. Ancak, bu kapsamda yapılan sabit döner sermaye ödemesinin miktarı, ilgili memurların unvan ve dereceleri itibariyle alabilecekleri ek ödemeden az olamamaktadır. Sabit döner sermaye ödemesi konusundaki ayrıntılar
Her derecede aynı miktarda ek ödeme alan memurlar

Devlet memurlarından bazıları için derecelerine bağlı olarak (aylık/kadro) değişen oranlarda ek ödeme belirlenmemiştir. Bu unvanlarda görev yapan Devlet memurları üst derecelere çıktıklarında da haklarında ilk işe girişte uygulanan ek ödeme oranı uygulanmaktadır.

Bu itibarla, kadro/aylık dereceleri hangi seviyede olursa olsun, unvanları değişmedikçe kendilerine hep aynı oranda ek ödeme yapılan Devlet memurlarının hangileri olduğu ile bunlara 2020 yılının ikinci yarısındaki aylarda yapılan ek ödemenin aylık net miktarının ne kadar olduğu bilgisine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Kadro Unvanı
Derecesi
Ek Ödeme
Oran
Aylık Net Miktar
*Öğretmen (öğretmen unvanlı yöneticiler dâhil)
*Cami Rehberi
*Kuran Kursu Öğreticisi
*Müezzin
*Müezzin-Kayyım
*İmam
*İmam-Hatip
*Murakıp(DHS)
Her derecede
%65
947 TL
*Vaiz
*Eğitim Görevlisi (DHS) 
*Çarşı ve Mahalle Bekçisi
Her derecede
%66
961 TL
*Komiser Yardımcısı
*Komiser
*Başkomiser
*Emniyet Amiri
*4. Sınıf Emniyet Müdürü
*3. Sınıf Emniyet Müdürü
*2. Sınıf Emniyet Müdürü
Her derecede
%74
1.078 TL
*Polis Memuru
Her derecede
%75
1.092 TL

memurunyeri