Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki idari, teknik ve yardımcı hizmet sınıfı personelin 3600 ek gösterge kapsamı dışında tutulması Meclis gündemine taşındı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Nazir Cihangir İSLAM /İstanbul Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda aynı şartlarda görev yapan personellerin bazıları Din Hizmeti sınıfında olduğu için 3600 Ek Göstergeden faydalanırken, daha önceden bu sınıfta yer almasına rağmen şu an farklı sınıflarda çalışan Diyanetin idari, teknik ve yardımcı hizmet personelleri ayrıma tabi tutularak 3600 Ek Göstergeden faydalandırılmayıp kapsam dışı 
bırakılmıştır. 
Bu bağlamda; 

1. 3600 Ek Göstergede kapsam dışı bırakılan idari, teknik ve yardımcı hizmet personellerinin sayısı kaçtır? 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan atama bekleyenlere müjdeli haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan atama bekleyenlere müjdeli haber

2. Aynı görevlerde çalışan personellerin farkı ücretlendirmeye tabi olması sorununu çözmek için yasal bir düzenlemeye gidilmesi planlanmakta mıdır?