KamuAjans.Com-Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan torba Kanun Tasarısı, Devlet memurlarından bazılarının görevleri sırasında yararlandıkları gündelik ve konaklama bedellerinde artış yapılmasını da öngörüyor.

Başbakan Binali YILDIRIM imzası ile Meclis Başkanlığına gönderilen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 6245 sayılı Harcırah Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler de içeriyor.

6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılması öngörülen düzenleme ile, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla yetkili kuruluşlarda Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı olarak istihdam edilen personelin denetim görevlerinde aldığı harcırah miktarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı kadrolarında olanlarla ilgili olarak Harcırah Kanununda düzenleme yapılıyor.

**Kanun Tasarısının ilgili hükmü

MADDE 5- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına “Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere ", Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

**Ürün Denetmenleri, harcırah ödemelerinden denetim elemanları gibi yararlanabilecekler

Düzenlemenin yasalaşması halinde, Ürün Denetmenleri ve Yardımcılarına, teftiş denetim ve incele görevi yaptıkları süreler için daha yüksek tutarda harcırah ödenebilecek.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilenler, bazı görevleri (teftiş, denetim, inceleme gibi) yerine getirmek için görevlendirildiklerinde daha yüksek gündelikten ve konaklama ücretinden yararlanmaktadırlar.

Ayrıca, maddede sayılan unvanlardaki personele teftiş, denetim ve inceleme gibi görevleri süresince, ödenmekte olan artırımlı gündeliklerinin %50 fazlasına kadar olan tutardaki konaklama bedelleri ödenmektedir. Ürün Denetmenlerine ise derece veya ek göstergeleri itibariyle yararlanabildikleri gündelikleri esas alınarak konaklama ücreti ödenirken, görevlen sürelerinin ilk 10 gününde gündeliklerinin %50 fazlasına kadar olan tutarda, takip eden 80 günde gündeliklerinin yarısına kadar olan tutarda, izleyen 90 günde ise gündeliklerinin %40'ına kadar olan tutardaki konaklama bedelleri ödeniyor.