Adalet hizmetleri tazminatı alan memurlar için ilk kez büyükşehir tazminatı verilmesi geçtiğimiz ağustos ayında duyurulmuştu. 269 TL'ye varan söz konusu tazminat Ocak ayında ilgili memurların maaşlarına yansıyacak.

Adalet hizmetleri tazminatı alan memurlar için ilk kez büyükşehir tazminatı verilmesi geçtiğimiz ağustos ayında duyurulmuştu. 269 TL'ye varan söz konusu tazminat Ocak ayında ilgili memurların maaşlarına yansıyacak.

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmede varılan mutabakata göre Adalet hizmetleri tazminatı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki personele %15 fazla ödenecek. diğer büyükşehirlerde görev yapanlara 10 puan, büyükşehir statüsünde olmayan illerde görev yapanlara ise 5 puan artırımlı ödenecek. Bu zam 2022 Ocak ayı maaşlarına  yansıyacak.

ENAG'a Göre Enflasyon Yüzde Kaç Geldi? ENAG'a Göre Enflasyon Yüzde Kaç Geldi?

TOPLU SÖZLEŞME NELER İÇERİYORDU ?

- Adalet Hizmetleri Tazminatında kapsama giren personel

Devlet Memurları Kanununun 152/G maddesine göre Adalet Hizmetleri Tazminatı Yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli 657 sayılı Kanuna tabi personele değişik oranlarda ödenmektedir. Bu kapsamda belirtilen kurumlarda görev yapan; Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı, müdür, sayman, müdür yardımcısı, sivil savunma uzmanı, uzman, şef, programcı, çözümleyici, zabıt katibi, infaz koruma başmemuru ve memurları, GİH kapsamındaki diğer personel ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ile teknik hizmetler sınıfında olmakla birlikte bu sınıfa ait özel hizmet tazminatını alamayan teknik personel yer almaktadır.

- İlk kez gelişmiş illerde daha fazla tazminat ödemesi yapılmaktadır

Adalet Hizmetleri Tazminatında ise farklı bir yaklaşım izlenmiş, gelişmiş illerden gelişmekte olan illere doğru azalan oranlı bir artış benimsenmiş, yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 15 puanlık en yüksek oranlı artış kabul edilmiştir. Bu artışın parasal karşılığı 269 TL dir. Diğer büyükşehirlerde 180 TL, büyükşehir niteliğinde olmayan illerde ise 90 TL artış sağlanmıştır.