Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/105) 25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete 

25 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31079

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar : 2020/105 

Bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait;

1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

KARAR