MAAŞIMIZDAN KESİLEN AİDATIN, FAİZE YATIRILARAK GELİR ELDE EDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ.

İLKSAN SEÇİMLERİNİ BOYKOT EDİYOR, OY KULLANMIYORUZ!

BU BATAĞA SAPLANMAYACAĞIZ!

KAZANÇLARIMIZIN HİÇ EDİLMESİNE KATKI SUNMAYACAĞIZ!

ZORLA ÜYE YAPILARAK AİDAT KESİLEN İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı),

BATTI BATIYOR!...

ÜYELERDEN ZORUNLU KESİLEN AİDATLAR, SADECE FAİZE YATIRILIYOR.

1943 yılında kurulmuş, çağın sosyo-ekonomik şartlarının çok gerisinde kalmış İLKSAN için kaçınılmaz ve bir an önce gerçekleştirilmesi gereken sonuç, tasfiyedir.

İLKSAN, sırtını faize yaslamıştır. Sandık gelirlerinin yüzde 98.2’si faiz gelirine dayanıyor. Sandığın tek şirketi DE-HA A.Ş., o da yılda ortalama 1 milyon TL zarar ediyor.

En iyimser hesaplamayla bile sandığın kapatılması halinde ihtiyaç duyulan 2,6 milyar TL, sandığın portföyünde bulunmamaktadır.

Sandığın tüm varlıklarının toplamı 844,7 milyon TL.

Bu haliyle İLKSAN, batık bir şirkettir.

Başarı diye gösterilen tüm veriler; abartma, göz boyama, gerçeği saptırma ve manipülasyondan ibarettir. 2005 yılında Sandığın gelirlerinin toplamı 86,5 milyon TL iken, on yıl sonra, 2015 yılında Sandık gelirlerinin toplamı, mali tablolardaki tüm şişirmelere rağmen, 100 milyon TL civarındadır.

Türk-Eğitim-Sen li olmakla övünen yönetim kurulu, yaklaşık 265 bin üyenin birikimlerinin karşılığı olan miktarın ne kadar olduğunu kurum web sayfasında, hiç bir mazerete sığınmadan kamuoyuyla ve üyelerle paylaşsın görelim.

Kul hakkı yemenin diğer adı; kendilerine emanet edilene sahip çıkmayarak, yaklaşık 265 bin üyenin, çoluğunun çocuğunun rızkından keserek ödediği aidatları doğru ve verimli çalıştırmamak, helal ve bereketli bir kazanca dönüştürmemektir.

Eğitim çalışanlarının haklarını, alın teriyle elde ettikleri kazançlarını korumayı ve artırmayı bihakkın yerine getiren yetkili sendika olarak; üyelerimiz başta olmak üzere, tüm sandık üyelerinin haklarının iadesini sağlayacak tasfiye sürecinin derhal başlatılması konusunda kamuoyu baskısı oluşturmak ve İLKSAN’ın devamı sonucunu doğuracak süreçlerde vicdani sorumluluk yüklenmemek amacıyla, temsilcilik seçimlerinde oy kullanmamak suretiyle İLKSAN’ı boykot etmeleri için üyelerimize çağrıda bulunuyoruz.

Mehmet Emin Sofuoğlu
KamuAjans.com
- Özel Haber