Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hicri yeni yılını kutladığı mesajında “Hicret, dünyevi sıkıntılardan çaresizce bir kaçış değil; bilakis tevhidin, adaletin, hukukun ve güzel ahlakın tüm dünyaya egemen olmasına dair beslenen umudun peşinden gitmektir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1443 Hicri yeni yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

- Hicret, insanlık için tarihî bir dönüm noktasıdır

9 Ağustos Pazartesi, Muharrem ayının ilk günü ve Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinin 1443. Yıldönümü olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Müslümanlar için bir milat olan hicret, esasen tüm insanlık için tarihî bir dönüm noktasıdır. Hicreti bu denli anlamlı ve önemli kılan unsur ise Peygamber Efendimizin cahiliye döneminde yaşanan insanlık dışı tabloyu değiştirme kararlılığı ve onunla birlikte hakkı batıldan üstün tutan Müslümanların Allah’a olan sarsılmaz imanlarıdır.” dedi.

- Hicretle cahiliye karanlığından uzaklaşılarak aydınlık bir çağın kapılarını aralanmıştır

Başkan Erbaş, “Tevhit inancının zayıfladığı, adalet, hakkaniyet ve merhametin ortadan kalktığı, insanların köleleştirildiği, zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı buhranlı bir dönemin ardından Allah’ın bir rahmet olarak gönderdiği Rasul-i Ekrem (s.a.s) ve ona tabi olanlar, İslam’ın evrensel değerlerini yaşama ve yaşatma adına bir varoluş mücadelesi vermişlerdir. Karşılaştıkları sıkıntıları iman ve sabırla göğüsleyerek inançları uğrunda dünyevî bütün varlıklarından ve yurtlarından vazgeçebilme dirayeti göstermişlerdir. Sayıca az ve güçsüz oldukları için maruz kaldıkları yok olma tehlikesini hicretle bertaraf edip cahiliye karanlığından uzaklaşarak aydınlık bir çağın kapılarını aralamış; vardıkları yerde saadet asrının temellerini atmışlardır. İslam’ın hayat veren ilkeleriyle yoğurup güven, huzur ve esenlik yurduna dönüştürdükleri Medine’de eşsiz bir merhamet medeniyeti inşa etmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

- Müslümanca yaşama azminin en güçlü tezahürüdür

Hicretin çaresizce bir kaçış değil umudun peşinden gitmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, “Bu bakımdan hicret, dünyevi sıkıntılardan çaresizce bir kaçış değil; bilakis tevhidin, adaletin, hukukun ve güzel ahlakın tüm dünyaya egemen olmasına dair beslenen umudun peşinden gitmektir. Zira hicret, insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkes için yaşanabilir bir dünya inşa etme gayesinin apaçık sonucudur. Allah’a teslimiyetin, Peygambere sadakatin ve Müslümanca yaşama azminin en güçlü tezahürüdür.” dedi.

- Bugün bizlere düşen, hicret ruhunu kalplerimizde yeşertmek ve yeryüzüne iyiliğin hâkim olması için çalışmaktır

“Hicret, aynı zamanda bizlere, zorluklar ve sıkıntılar karşısında asla ümitsizliğe kapılmadan iman, cesaret, sabır ve tedbir gibi değerlerin birlikte kuşanılması gerektiğini öğretmektedir.” diyen Başkan Erbaş, “Büyük zaferlere ancak tedbir, tevekkül, teslimiyet ve kararlılıkla mücadele edilerek ulaşılacağını göstermektedir. Nitekim bütün kapıların kapandığı, zorlukların dayanılmaz hale geldiği ve musibetlerin Müslümanları çepeçevre kuşattığı bir zamanda gerçekleşen hicret, hakkı ve hakikati üstün tutanlar için Yüce Allah’ın mutlaka bir çıkış yolu açacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla bugün bizlere düşen, hicret ruhunu kalplerimizde yeşertmek, hicretin getirdiği değerleri kuşanmak ve bütün gayretimizi yeryüzüne iyiliğin hâkim olması için çalışmaya hasretmektir.” ifadelerine yer verdi.

Yeni Personel Alımı, GYS ve Sözleşmeliye Kadro Açıklaması Yeni Personel Alımı, GYS ve Sözleşmeliye Kadro Açıklaması

- Sorunlarımızın çözümü noktasında önemli ufuklar açacaktır

Başkan Erbaş, mesajını şöyle tamamladı:

“Kuşkusuz hicreti bu açıdan okumak, bugün dünyamızı kuşatan her türlü kötülük, afet ve musibetle mücadele konusunda bizlere cesaret, feraset, basiret ve metanet sağlayacaktır. Yaşadığımız zorlukların üstesinden gelebilme inanç, azim ve kararlılığımızı pekiştirecek; sorunlarımızın çözümü noktasında önemli ufuklar açacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin hicri yeni yılını tebrik ediyor; batıldan Hakk’a, yalandan hakikate, zulümden adalete ve nefretten merhamete hicret etme şuurunun gönüllerimizde her daim diri kalmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Diyanethaber