Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından açılan davada mahkeme; yetkisi olmadığı halde Genel Sağlık-İş üyesinin yurt dışı geçici görevlendirmesini onaylamayan başhekimin “yetki gasbında” bulunduğuna hükmetti.

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yapılan ilan ile Bangladeş, Sudan ve Somali’ye geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve branşlarda personel görevlendirileceği, başvuruların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web adresinden sadece elektronik ortamda yapılacağı, taleplerin alınmasından sonra görevlendirilecek personelin Komisyon tarafından belirleneceği belirtilmiş ve başvuruların 23.09.2018 tarihine kadar yapılması istenilmiştir.

Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi de ilan kapsamında “Görevlendirme Başvuruları Uygulama Klavuzu”nda belirtilen şekilde yurt dışı hastanelerine görevlendirme için internet üzerinden başvuru işlemini başlatmıştır.
Genel Sağlık-İş üyesi, bu başvuru basamaklarında birisi olan kurum bilgisi evrakının çıktısını alarak Hastane Başhekimi onayına sunmuştur. Üyemizin yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili olarak herhangi bir takdir ve izin yetkisi olmayan başhekim, üyemizin belgesini onaylamamış ve üyemizin yurt dışı görevlendirme talebini engellemiştir. Onaylamak zorunda olduğu evrakı onaylamayan ve bununla yetinmeyen başhekim üyemize yazdığı yazı ile yurt dışı görevlendirmeye onay vermediğini belirtmiştir.

Genel Sağlık-İş üyesinin Bakanlık internet sitesinde yayınlanan yurt dışı geçici görev başvurusunu, yetkisi olmadığı halde engelleyen işleme karşı Kastamonu İdare Mahkemesi’nin 2018/1491 E sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır. Yargılama sonucunda Mahkemece:
“… Bu durumda davalı idare tarafından yurt dışı görevlendirme hususunda karar verme yetkisi bulunmadığı halde davacının talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde yetki gasbı olduğu açık olup, bu haliyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Her makamın yasa tarafından kendisine verilen yetkileri, yasal sınırlar içinde ve hukuka uygun olarak kullanması gerektiğini ifade eden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Hiçbir yetkisi olmadığı halde üyemizin yurt dışı geçici görevlendirme evraklarını onaylamayan başhekim Mahkeme kararında belirtildiği üzere yetki gasbında bulunmuştur.” dedi. Zekiye Bacaksız, Mahkeme kararının Sağlık Bakanlığına iletilerek başhekim hakkında işlem yapılması istendiğini de kaydetti.