Son dönemde soruların yoğunlaştığı konulardan birisi de, banka hesabının başkasına kullandırılması ile ilgili.

Köşe yazılarımı, prensip olarak okuyucularımızdan gelen soruların yoğunlaştığı konulara öncelik vererek oluşturuyorum. Çünkü, bunlar, sahada fiilen yaşanan sorunlar, hiç birisi sanal değil. Bu konuları yazarak, herkeste bir farkındalık oluşturmaya ve insanlarımızın aynı konularda mağduriyet yaşamamalarına çalışıyorum. Dünya Gazetesi’nden Abdullah Tolu'nun yazısı...

Son dönemde soruların yoğunlaştığı konulardan birisi de, banka hesabının başkasına kullandırılması ile ilgili.

Daha önce bu konuda uyarıda bulunmuştum

Aslında bu konuyu Dünya Gazetesi’nde 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilere vergi ve hapis cezası şoku!” başlıklı yazımda ilk defa ele almış ve kamuoyu ile paylaşmıştım.

Ancak, gelen sorulardan, aradan geçen 1 yıllık süreçte, bu konuda yaşanan sorunların artarak devam ettiği, çok sayıda insanın bu konuda ciddi mağduriyetler yaşadığı anlaşılıyor!

Banka hesapları neden başkalarına kullandırılıyor?

Genellikle yasa ve/veya kayıt dışı çalışanlar; kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açarak/açtırarak, yasa/kayıt dışı hasılatlarını bu hesaplar üzerinden tahsil ediyor, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu hesaplardan yapıyorlar. Bu şekilde, vergi mükellefiyetleri de bulunmayan bu kişilerin banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş - çıkışları olabiliyor. Hesap sahiplerinin büyük kısmının, banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Hesap sahiplerinin bir kısmı ise, banka hesaplarını, bir ücret karşılığında kullandırıyor.

Banka hesaplarını başkalarına kullandırmak gerçekten suç mu?

Deprem sonrası hangi illerde hangi okullar tatil? İstanbul, Düzce, Bolu, Kocaeli, Sakarya... Deprem sonrası hangi illerde hangi okullar tatil? İstanbul, Düzce, Bolu, Kocaeli, Sakarya...

Evet, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak büyük bir suç! Banka hesaplarını bu şekilde, başkalarına kullandıranlar ciddi risk altında!

İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bir yandan vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı, diğer yandan da hapis cezası ile karşı karşıya kaldı! Kişilerin bu durumdan haberlerinin olup olmaması da durumu değiştirmiyor. Kanunları bilmemek mazeret sayılmıyor, suçu ortadan kaldırmıyor.

Bu suç yeni mi düzenlendi?

Hayır, bu suç yeni düzenlenmedi, 2006 yılından bu yana tam 14 yıldır var! Bu suç, son 2 yıla kadar pek bilinmiyor ve uygulanmıyordu.

Peki, bu suç hangi Kanunda yer alıyor?

Bu suç, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alıyor (5549 sayılı Kanun, Mad. 15). Söz konusu düzenleme ve gerekçesi ise şu şekilde:

“Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi

MADDE 15 – (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

“GEREKÇE: Maddeyle yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan işlemlerde, işlemin esas sahibinin kimliğinin gizli tutulmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Kişilerin kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapması ancak bunu gizlemesi durumunda, kimlik tespit yükümlülüğü ile hedeflenen amaca tam olarak ulaşılamamaktadır. Bu nedenle işlemi yapan kişinin başkası hesabına hareket etmesi halinde bu durumu yükümlülere yazılı olarak bildirmesi, aksi takdirde cezalandırılması hüküm altına alınmıştır.”

Bu suç, son 2 yılda neden ortaya çıktı?

Her şey, MASAK’ın VDK’yı uyarmasıyla başladı!

MASAK, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, “banka hesaplarının başkalarına kullandırılması suçu”nun gözardı edilmemesini, bu tespitlere dayanılarak düzenlenecek raporların kendisine gönderilmesini istedi.

Çünkü, son 2 yıla kadar gerçekleştirilen banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilere değil, bu parasal hareketleri gerçekleştiren kişi ve şirketler adına cezalı vergi tarhiyatları yapılıyordu. Yani, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmıyordu.

Bu suç, uyarı sonrası vergi incelemelerinde oldukça revaçta!

Son dönemde banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, bu yeni suç oldukça revaçta. Son 2 yılda yapılan banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde,
haklarında vergi incelemesi yapılanlar, hayatlarında ilk defa duydukları bir suç ile karşı karşıya kaldı.

Bu suç nasıl ve kimler tarafından tespit ediliyor?

Bu suç, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, Vergi Müfettişleri tarafından tespit ediliyor.

Bu suçu işleyenler hakkında hangi işlemler yapılıyor?

1) Vergi Müfettişleri, bu suçu işlediğini tespit ettikleri mükelleflerle ilgili olarak, geriye dönük olarak vergi mükellefiyeti tesis ettirerek, hesap kullandırma işini yüzde 1 – 2 arasında değişen oranlarda komisyon karşılığında yaptıkları gerekçesiyle bir rapor hazırlayıp, bu komisyon tutarları üzerinden geçici vergi, gelir vergisi ve KDV tarh edilmesini istiyorlar.

2) Vergi Müfettişleri, banka hesaplarını başkalarına kullandırma suçunu işleyen kişilerle ilgili olarak 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15. Maddesi kapsamında işlem yapılabilmesini teminen bir görüş ve öneri raporu düzenleyerek MASAK’a gönderiyorlar.

3) MASAK, bu görüş ve öneri raporu çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.

4) Açılan davalar sonucunda, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezası veriliyor.

Peki, bu suçtan kurtulmak mümkün mü?

Evet, bu suçtan kurtulmak çok kolay.

Banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bu durumu başlangıçta bankalara bildirdiği takdirde, bu suçu işlememiş sayılıyor ve herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyorlar (5549 sayılı Kanun, Mad. 15).

Son uyarı: Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın!

Banka hesaplarını başkalarına kullandırmak son derece tehlikeli ve bir o kadar da riskli. Aynı zamanda suç! İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarını kullandıranlar, ciddi tutarlarda cezalı vergi tarhiyatları ve hapis cezası ile karşı karşıya kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Çünkü, Kanunları bilmemek mazeret sayılmıyor, suçu ortadan kaldırmıyor.

Bu konuda dikkat etmekte fayda var, çünkü, pabuç oldukça pahalı! İş işten geçtikten sonra, son pişmanlık fayda etmiyor! Siz siz olun, banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.

Bizden uyarması ve söylemesi!

Dost acı söyler.

Abdullah Tolu