Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi ve Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Sunulabilmesi İçin Bazı Şartların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3096) 21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çocuğu olanlar dikkat! Nakit yardımı herkesi ilgilendiriyor... Çocuğu olanlar dikkat! Nakit yardımı herkesi ilgilendiriyor...
Resmî Gazete 

21 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31281

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3096

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

a) Bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartlarının,

b) Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aynı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartının bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren 17/4/2021 tarihine kadar aranmamasına, mezkur Kanunun geçici 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI