Kamuajans.com – Dünyanın bir çok ülkesi çeşitli dijital çözümleri benimseyerek, “öğrenmenin” sürekliliğini sağlamak amacıyla hızla uzaktan eğitim modellerine geçti. Bu ülkelerde yüksek teknoloji (genellikle BT ekipmanı aracılığıyla), düşük teknolojili ya da radyo programları gibi günümüzde teknoloji gerektirmeyen yöntemlerle uzaktan eğitim olanağı sunulmaktadır. UNESCO tarafından açıklanan verilere göre, dünyadaki 95 hükümet pandemi sırasında çevrimiçi çözümler geliştirdi ve çevrimiçi öğrenme, eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Ülkemizde ise geçen yıl Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek EBA ile online olarak uzaktan eğitime geçilmişti. Ancak 2020 yılının Nisan ayında, henüz pandeminin başında EBA’nın kapasitesinin 40 bin öğrenci ile sınırlı olduğu anlaşıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında İlkokul’da 5.279.945 öğrenci, Ortaokul’da 5.701.564 öğrenci, Ortaöğretim’de 5.630.652 (Genel Ortaöğretim: 34.125.64, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: 2.218.088) öğrenci olmak üzere toplam 16.612.161 öğrencinin eğitimi kesintiye uğradı.

Şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın canlı yayın kapasitesi 1 milyon öğrenci ile sınırlı. Daha açık bir ifadeyle 17 milyon öğrencinin 16 milyonu uzaktan eğitimden yararlanmaktadır. Bu acı gerçeğe karşın bakanlığın çözümü, “İsteyen aileler haftada iki gün çocuklarını okula gönderebilir” şeklinde oldu. 5 milyon ilkokul öğrenci, 1,5 milyon 8. Sınıf öğrencisi ile 1.4 milyon 12. Öğrencisini 12 Ekimden başlamak üzere okula çağırıldı.

MEB, EBA TV’de derslerin günde üç öğün yayınlanacağını beyan etti. Böylece MEB’in çevirimiçi öğretimi hayal oldu. Online eğitimi sağlayamayan bakanlık, çareyi pandemi sürecinde öğrencilerin bir kısmını ve öğretmenleri okula çağırmakla buldu. Okula çağırmadıklarına da evde oturun televizyondan EBA TV’yi izleyin dedi. Gelinen noktada Pandemi süreci nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının sınıfta kaldığı açıkça görülmektedir.

TÖS olarak; 17 Milyona yakın öğrencinin, eğitim öğretim hizmetlerini sağlamak yükümlülüğüne sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Sadece 500 bin öğrenciye tablet dağıtımı yapılması çözüm olamaz. Tüm öğrenci ve öğretmenlere, online eğitimin gerektirdiği olanaklar acilen sağlanmalıdır.

TÖS Merkez Yürütme Kurulu