İşte o açıklamalar:

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Bir başka, Sayın Balbay'ın sorusundaydı, görevden alınan veya ihraç edilen kimselerden... Biz Bakanlık olarak gerçekten en büyük hassasiyeti gösteriyoruz. Şu anda Bakanlığımız tarafından açığa alınmış yaklaşık 500 civarında -biraz aşağıda, biraz yukarıda- öğretmenimiz var. Arkadaşlarımıza "Lütfen bunları bir an önce tamamlayalım." dedik. Tamamlıyoruz da birisi mahkemedeyken bir itirafta bulunuyor, mahkemedeyken "Ben vardım ama benim yanımda bu da vardı." diyor, böyle durumlar...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - İhraçlar ne kadar Sayın Bakan, ihraçlar?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Ancak bunun dışında valilikler tarafından da -yani Bakanlığımız tarafından değil- açığa alınmış 3 bine yakın öğretmenimiz var; öğretmenler için söylüyorum. Dolayısıyla, İçişleri Bakanımızdan rica ettim: "Lütfen valiliklerimize talimat verelim bu öğretmenlerle ilgili, açıkta kalmasınlar. Yani ne düşünüyorlarsa, olabilir, kamudan ilişkinin kesilmesinin kamuya daha uygun olduğunu değerlendiriyorlarsa bunu bize bildirsinler, sürüncemede kalmasın. Yok, eğer ki bu kimselerin kamuda çalışması kamu hizmetinin görülmesinde bir sakıncası yoktur diye bir görüşe varırlarsa bize bildirsinler ki hem açıkta olan öğretmene ücret ödüyoruz, üçte 2'sini ödüyoruz maaşının hem de öğretmen olmadığı için yerine bir de ücretli öğretmen görevlendiriyoruz." Dolayısıyla da biz mümkün olduğu kadar bir çalışma yaptık Bakanlık bünyesinde, inşallah valiliklerimizin çalışması da neticelendiğinde... Bunlar sonuçta bizim vatandaşımız, öyle veya böyle, ister suçlu ister suçsuz yine bizim vatandaşımız, hakkını hukukunu bizim korumamız gerekir diye düşünüyorum ama İçişleri Bakanlığıyla ortak çalışmamız gerekir diye de düşünüyorum.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Sayın Bakan, siz soruşturma yapıyor musunuz bunlarla ilgili?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Biz yapıyoruz.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Başkasına bırakarak olmaz ki. Hiçbir talep olmadığı halde görevden alınan insanlar var.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Yok, yok, biz gerçekten yapıyoruz. Dolayısıyla kanun hükmünde kararname ekine koyarak ihraç ettiklerim Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonuna gidiyor. Oraya gidip de geri dönenler de var, gerçekten var. Yani arkadaşlara sordum: "Dönenler niye döndüler?" Sordukları soru şu: "Efendim, sosyal çevre araştırması yapmıştık. Bir şekilde olağanüstü hal kuruluyor. Yani biz biliyoruz, bu böyledir ama..." denildi. Öyle denildiyse sanki ilk anda, darbenin olduğu zaman bir tsunami vardı, devletin bir tepki göstermesi normaldi ancak süre geçtikten sonra Komisyon diyor ki: "Sizin böyle bir düşünceniz, inancınız, bunların kamuya..."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Cümlemi tamamlayacağım Başkanım.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - "Açığa alınması gerekmez." diyor. Dolayısıyla gerek yargı yolu açıldı gerek olağanüstü hal işlemleri açıldı. İnşallah, bize yargı ne talimat verirse gereğini yerine getiririz. Hukuk devleti olmanın gereği de budur.

Yine, Sayın Balbay "Üniversite öğrencileri için bir af düşünülüyor mu?" dedi. Bu an için biz bir af düşünmüyoruz.

Yine, uzman çavuş ve astsubaylar ayrıldı. Bunlardan tekrar kamuya dönmek isteyenler... Milli Savunma Bakanlığımız -geçmiş dönemlerden biliyorum- en azından o yapının zorlamasıyla kurumlardan ayrılanların tekrar dönmesi için bir hak verdi, sınavlara girme hakkı. Dolayısıyla ben de katılırım bu fikre. Bunu hem İçişleri Bakanımıza hem de Savunma Bakanımıza aynen ileteceğim diyorum.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum.