Kur Korumalı TL Mevduat sisteminde ilk 3 aylık hesapların vadesi 21 Mart'ta doluyor. Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı modelin bütçe üzerindeki yükünün sınırlı olacağını söyledi: Mevduatın 250 milyar TL'sinin bu sisteme dahil olması ve vade sonunda döviz kuru artışının bankaların mevduata ödediği faiz oranının 5 puan üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceği tahmin edilmekte.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Şafak'a özel değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve gıda dışında beklenen KDV indirimlerine açık kapı bırakan Nebati, "Ülkemizin ekonomik öncelikleri dikkate alınarak oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" dedi.

Bakan Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Sstemi'nde ilk vade sonunun 21 Mart olduğunu belirtirken sistemin bütçe üzerindeki tahmini yükünü 12,5 milyar TL olarak öngördü. Nebati, KKM'nin bütçe üzerindeki yükünün sınırlı olacağını söyledi. Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin aksiyon adımlarından birinin KDV'nin sadeleştirilmesi olduğunu belirten Nebati şunları anlattı:

KDV'DE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

KDV indirimleri: Bildiğiniz üzere ilk adımı gıda maddelerinin tesliminde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirerek gerçekleştirdik ve vatandaşımızın alım gücüne katkıda bulunduk. İkinci adım ise salgın koşulları ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak artan enerji fiyatlarından vatandaşımızın en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak adına, tarımsal sulama ve meskenlerde elektrik teslimlerindeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi oldu.
Bu süreçte sektörlerden gelen talepleri dikkate alarak KDV sistemini daha basit hale getirmek amacıyla çalışmalarımız sürmektedir. Bu çerçevede ülkemizin ekonomik öncelikleri dikkate alınarak oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.

KPSS'de üçlü inceleme: Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı KPSS'de üçlü inceleme: Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı

GIDADA ARZ SIKINTISIZ

Gıda stoklarının azaldığı iddiaları: Gıdada arz sıkıntısı yaşanmaması için devletimizin tüm kurumları gerekli tedbirleri almaktadır. Biz de Bakanlık olarak ilgili Bakanlıklarla koordineli çalışıyor ve piyasaları sürekli takip ediyoruz. TMO tarafından, yurt içi arz ve talep miktarının dengelenmesi ve fiyat artışlarının mümkün olduğunca engellenmesi için gerçekleştirilen hububat ve ayçiçek yağı ithalatları devam ediyor, Bakanlığımızca kuruluşa finansman desteği sağlıyoruz. TMO'nun dışında özel sektörün de gerektiğinde hububat, ayçiçek yağı ve bazı bakliyat ürünleri ithalatı yapabilmesi için gümrük vergileri sıfırlandı. Yaklaşan hasat dönemi öncesi yağışlar iyi gitmekte olup önümüzdeki süreçte ülkemizde gıda ürünlerinde arz sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz.
HAZİNEDEN 12,5 MİLYAR TL

Kur Korumalı Mevduat Sistemi: TL Mevduat ve Katılma Hesapları ile makroekonomik dengelerin korunması ve döviz kuru volatilitesinin azaltılması hedeflendi. Nitekim bu uygulama başladıktan sonraki gelişmeler dikkate alındığında bunun başarıldığı görülüyor. Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) Sistemi'ne 3 ay vadeli olarak katılan mevduatın ilk vade sonu 21 Mart 2022 tarihi olacaktır. KKM'ye ilişkin düzenlemeye göre, vade sonunda döviz kurundaki artışın bankalarca ilgili vade için ödenen faiz oranının üzerinde olması durumunda aradaki fark bütçeden karşılanacaktır.


Yapılan projeksiyonlara göre, gerçek kişilere ait toplam mevduatın 250 milyar TL'sinin bu sisteme dahil olması ve vade sonunda döviz kuru artışının bankaların mevduata ödediği faiz oranının 5 puan üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bu enstrümanın bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceği tahmin ediliyor. KKM uygulamasının döviz kuru volatilitesi ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkisi de dikkate alındığında KKM'nin bütçe üzerindeki yükünün oldukça sınırlı olacağı ifade edilebilir.

SAHA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Enflasyonla mücadele timi: Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele eden ekipler aslen Bakanlığımızın sahada ve merkezde olan tüm personelidir. Bakanlığımızın veri tabanında bulunan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve benzeri elektronik belgeler üzerinden analiz çalışmaları yapıyorlar. İhbar ve şikayetler de hassasiyetle değerlendiriliyor. Bakanlığımızın ilgili birimlerinde yürütülen bu çalışmaların akabinde fiyat artışlarının gözlemlendiği sektörlerde saha denetimleri ve fiili envanter çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar gıda, temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, alkollü-alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre gibi fiyat artışlarının yoğun olduğu sektörler nezdinde fiili envanter ve yoklama şeklinde saha denetimleri yapıldı. İlerleyen dönemde de kararlılıkla sahada bulunmaya devam edeceğiz.
AKSİYON PLANLARI HAZIRLANIYOR

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaş neticesinde başta enerji olmak üzere tüm emtia fiyatlarında yaşanan artışlar ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Tüm değişiklikler alternatif senaryo çalışmalarına yansıtılıyor ve olası her senaryo için aksiyon planları hazırlanıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gereken tüm tedbirler ivedilikle ve kararlılıkla alınacaktır.

Nur Banu Aras