Kamuajans.com – Bağımsız Diyanet Sen olarak 4/B’li personel 4+2 hizmet süresinin 3+1’e düşürülmesi, mevcut çalışanların kadroya geçirilmesini talep etmiş ve konuyla alakalı hem resmi makamlara yazılarımızı yazmış, hemde yetkili mercilere konunun talep gerekçesini izah etmeye çalışmıştık.

28 Ekim 2018 tarihinde Diyanet Personeline uygulanan 4+2 sisteminin uzun olduğunu ve 3+1 sistemine geçilmesi gerektiği yönünde basın açıklaması ile talepbimizi kamuoyu ile paylaşmıştık.

12.02.2019 tarih ve 24808 Diyanet Evrak kayıt Numarası ile Bağımsız Diyanet Sen olarak Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 11.02.2019 tarih ve 72 sayılı "4/B’li personel 4+2 Hizmet Süresinin 3+1’e düşürülmesi, Mevcut Çalışanların Kadroya Geçirilmesi" konulu kardo talebini yetkili makamlara iletmiştik.

Bağımsız Diyanet Sen tarafından DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda; Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna “Sözleşmeli personel istihdamı” başlıklı eklenen 10/A maddesinde Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarında 657 sayılı DMK 4/B maddesi kapsamına göre sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yeni madde eklenmiştir.

Mezkur Kanun’a yeni eklenen 10/A maddesinde " Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile Başkanlık mevzuatı ile belirlenmiş olan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz. Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar.” hükümleri yer almaktadır.

Bahse konu olan düzenleme yeni alımlarda geçerli olduğundan mevcut görev yapanların kadroya geçişleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte 4+2 sisteminin çok uzun bir süre olduğu, sözleşmeli personelin kadrolu görevliler gibi münhal bulunan yerlere müracaat edemedikleri, görev yerinde huzursuz olan personelin bu sebeple sağlık veya çeşitli sorunlarda yaşayabileceği gözönünde bulundurularak 4+2 sürenin kısaltılması, mevcut görev yapan personelinde direk veya yapılacak yeni düzenleme ile kadroya geçirilmesi yönünde sendikamıza üyelerimiz ve personel tarafından talepler gelmektedir.

Diğer taraftan 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katıldığı ve Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin açıklanmasına dair toplantısında, sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 olan zorunlu görev süresinin 3+1'e düşürüleceği ve bu yönde mevzuat değişikliğine gidileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. madde hükümleri dikkate alınarak eşitlik ve hakkaniyet açısından, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna “Sözleşmeli personel istihdamı” başlıklı eklenen 10/A maddesinde yer alan 4+2 olan zorunlu görev süresinin 3+1'e düşürülmesini, mevcut görev yapan personelinde yapılacak yeni düzenleme ile kadroya geçirilmesini talep ettiğimiz konu meclis gündemine gelmiştir.Çalışanlara Hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Bağımsız Diyanet Sen olarak her görevlinin derdini dert edinerek, yaşadığı sıkıntıları gidermek, kurum ile personel arasında köprü görevi görerek 2005 yılından itibaren diyanet personelinin gür sesi olmaya, haklı ve meşru talepleri dile getirmeye, çözüme kavuşturtulması için çaba göstermeye devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Merkezi