KamuAjans.Com-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli unvanlardaki kariyer uzman kadrolarında görev yapan Devlet memurları hakkında, aynı unvanda olmalarına rağmen farklı ek göstergelerin uygulandığı durumlar da vardır.

Enflasyon oranı sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar Enflasyon oranı sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar
Kariyer uzman olarak da nitelendirilen çeşitli unvanlardaki uzman kadrolarında görev yapanlar hakkında uygulanacak ek göstergeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki “I Sayılı Ek Gösterge Cetveli”nin 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) ve (h) bentlerinde düzenlenmiştir.

Kariyer Uzman kadrolarına ilişkin ek gösterge düzenlemesi

657 sayılı Kanun eki “I Sayılı Ek Gösterge Cetveli”nin 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün;
**(g) bendinde unvanları sayılan kariyer uzmanların, aynı bentte sayılan ek göstergelerden yararlanabilmeleri için; en az 3 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olarak mesleğe özel yarışma sınavıyla girip belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda veya yükseköğrenim mezunu olup özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilmek suretiyle söz konusu unvanlardaki uzman kadrolarına atanmış olmaları
**(h) bendinde unvanları sayılan kariyer uzmanların, aynı bentte sayılan ek göstergelerden yararlanabilmeleri için; en az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı girip, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda söz konusu unvanlardaki uzman kadrosuna atanmış olmaları
gerekmektedir.
**(g) ve (h) bentleri kapsamına girmeyen kariyer uzmanlar hakkında ise aynı bölümün (i) bendinde belirtilen ek göstergeler uygulanmaktadır.

Aynı unvanda olup farklı ek göstergelerden yararlanan kariyer uzmanlar

Kariyer uzman kadrolarına, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip belirli süreli meslek içi eğitimden sonra yapılacak özel bir yeterlik sınavı sonucunda atama yapılması asıl olmakla birlikte, özel bazı yasal düzenlemelere istinaden yapılan sınavların sonucuna göre ya da belli bazı unvanlarda görev yapılmış olunmasından dolayı atanma imkanı da bulunmaktadır.
Bu nedenle, aynı unvanda olmakla birlikte, mesleğe giriş şekillerinden kaynaklı olarak, bazı uzmanlar hakkında farklı ek göstergelerin uygulanması söz konusu olabilmektedir.
I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 1.Bölümü
İlgili bend
Derece
Ek Gösterge
(g)
1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
(h)
1
2
3
4
5
6
7
8
2200
1600
1200
1100
900
800
500
450
(i)
1
2
3
4
2200
1600
1100
800

Memurunyeri