Anayasa Mahkemesinin 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/60, K: 2020/54 Sayılı Kararı 10 Aralık 2020 Tarihli ve 31330 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro kurulmasına imkan tanıyan kanuni düzenlemenin iptal istemi reddetmişti. 10 aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede, karar gerekçesi yayımlandı. Karara göre hem kanunun tümü hem de maddelerin iptali istemleri oyçokluyla reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 2020/60 Esas Sayılı, 2020/54 Karar Sayılı, 1 Ekim 2020 Karar Tarihli Kararı'nın detayları belli oldu.

KARAR