Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar için açıklanan son başvuru tarihi 12 Ekim 2020.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 sözleşmeli sağlık personel alım ilanı yayınladı. Hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli kadroları için yapılacak alımlar için başvuru tarihi 28 Eylül'den 12 Ekim mesai bitimine kadar ilan edildi.

Başvuru sonuçları için TIKLAYINIZ!

Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup, noter vekaleti ile yapılacak başvurular ise kabul edilecektir.  Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

- AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI için tıklayınız.