Kamuajans.com - Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, sağlık hizmeti sunucularında hekim veya diş hekimlerine muayene olduklarında ödeyecekleri muayene katılım bedeli muayene olunan yere göre değişiklik göstermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki belirlemelere göre; muayene katılım bedelleri, çalışanlar tarafından eczaneye (özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım bedeli bu yerlere) ödenirken, emekli dul ve yetimlerin ise aylıklarından kesiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çıkarılan  ve bugün (31/12/2016 tarihli ve 3 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de) yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile muayene katım ücretleri artırıldı.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı arttı

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmıyor. Diğer sağlık hizmeti sunucularında muayene olanlardan muayene katılım bedeli alınıyor.

Yapılan zam sonrası;

**“İkinci basamak” sağlık kuruluşlarındaki muayeneler için, 5 TL  olan muayene katılım bedeli 6 TL’ye yükseldi.

**Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki muayeneler için, 5 TL  olan muayene katılım bedeli 7 TL’ye yükseldi.

**Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için, 5 TL  olan muayene katılım bedeli 8 TL’ye yükseldi.

**Özel sağlık kuruluşlarındaki muayeneler için, 12 TL olan muayene katılım payı 15 TL’ye yükseldi.

Birinci ve İkinci basamak resmi sağlık kuruluşları neresi?

*Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, belediyelere ait poliklinikler.

*İkinci basamak resmi sağlık kurumları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………………….6    (altı)    TL

b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde…………….................................................7    (yedi)  TL

c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında.....................................................................................8   (sekiz) TL

ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..………………..15 (onbeş) TL”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 

memurunyeri.com