Kamuajans.com – Hukuk Fakültesini milyonlarca öğrencinin içinden sıyrılarak kazanan gençlerimiz fakültelerinden mezun olduklarında ne yapacaklarını şaşırmaktadırlar.

 Avukatlığa kabul şartlarından en önemlisi Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almaktır. Fakat staj süresince bu gençlerimizin ne sigortalı olmasına ne de ücretli çalışmalarına izin verilmektedir. Avukatlarımız ilk yıllarında stajyer oldukları için başka bir işte çalışamıyor, çalışamadığı içinde para kazanamıyor, kazanamadığı içinde geçinemiyorlar. Bu durumun en kötü yanı ise ilgili sorunun mevcut döngü içinde devam etmesi teamül haline gelmiştir. Hal böyle olunca da stajyer avukatlık maalesef sömürüye dönüşebilmektedir. Birçok stajyer avukat arkadaşımız stajyer olarak çalıştıkları yerlerde hiçbir ücret almamaktadır. Buna yol ve yemek ücreti almamaları da dâhildir.

Bilindiği gibi avukatlar için staj bir zorunluluktur ve bu stajı yerine getir(e)meyenler ruhsat alamamakta, kamu avukatlığına dahi atanamamaktadırlar. Ülkemizde tıp doktorları (intern hekimler-5 yıl eğitim 1 yıl staj-), diş hekimleri hatta meslek lisesinde okuyan gençlere dahi stajları esnasında devlet tarafından mesleki sigorta yapılmakta ve ücret ödenmektedir. Fakat stajyer avukatlar sigorta olamadığı gibi hiçbir ücrette alamamaktadırlar. Stajyer avukatlara getirilen başka bir işte çalışmama yasağının kaldırılması yıllardır kanun taslaklarında yer almasına karşın maalesef hayata geçirilememiştir.

Hâkimlik ve savcılık sınavı ilk kez Pandemi sürecinden dolayı Ankara’dan farklı illerde uygulanacaktır. Pandemi sürecinde stajyer avukat olarak çalışan çoğu meslektaşımız adliyelere bile alınmamaktadır. Aslında bu durum haklı bir zorunluluktur çünkü durumun önemi ve stajyer sayısının fazla olması bunu gerektirmektedir. Ayrıca Pandemi süreci stajyer avukatların yaşadığı ekonomik bunalımı katlanarak artırmıştır. En azından Pandemi sürecinde; avukatların stajyerken çalışmama şartının kaldırılabileceğini, kamuya atanacak avukatların staj şartının kaldırılarak staj yapmak isteyen hukukçulara kolaylık sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Hukuk Fakültesi mezunu gençlerimizin çözüm ve müjde beklediği bu konuyu çözüme kavuşturmak artık elzemdir…

Feridun Fikret AKSU
Hukukçu
@feridunfikretaksu