Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan KARASU görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine İlyas TUFAN atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Murat CANGÜL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celal ettin SIVACI görevlendirilmiştir.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet Ali KAYA atanmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Halil İbrahim AZAL atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Uğur SANCARBABA atanmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Soner KORKMAZ atanmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hakkı KARATAŞ atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Abdullah BAY AZIT atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Muhammet Hüseyin BİLGİÇOĞLU atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Faruk ÇAKMAK atanmıştır.