Astsubaylıktan Subaylığa, Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş şartları belli oldu. Öncelikle Subaylık için en az 4 yıllık bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak, Astsubaylık için yüksekokul mezunu olmak ilk şarttır.

Subaylık için sınava müraccat tarihinde ilgili kanunun 109.maddesindeki ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı göz önünde bulundurularak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren Astsubaylar bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nın veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın teklifi üzerine kendi sınıflarında veya Askeri Hakim sınıfı hariç olmak üzere öğretmenlerinin ilgilendiği ihtiyaç duyulan sınıflarında aşağıdaki şartlarla Teğmen nasbedilirler'' hükmü ile 109.maddenin gereği subaylık için sınavla müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak hükmü gereği 2012-2014 nasıplı astsubayların sınava başvuruları alınacaktır.

Astsubaylık için ilgi 3269 sayılı kanun 15.maddesine göre başvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olmak şartına uygun Uzman Erbaşların başvuruları alınacaktır.

Subaylık /Astsubaylık için sınava müraacat tarihinde sicil notu ortalaması sicil notunun Subaylık için %90 ve daha yukarısı, Astsubaylık için %80 ve daha yukarısı olmak,

Askeri disiplin tutum ve davranışları görevindeki başarısı mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından Subaylığa /Astsubaylığa layık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak,

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa başvuru yapan Uzman erbaşlar için süresi içerisinde müracatta bulunmak şartları gerekiyor.

Subaylığa/Astsubaylığa geçiş faaliyeti tamamlayıncaya kadar başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların adaylığı iptal edilecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen personelin başvurusu kara ağı personel yönetim bilgi sistemindeki (pybs) kişisel sayfasında bulunan kişisel müraacatlar bölümünden, bulunduğu yerde kara ağı olmayan personelin başvurusu ise kurumsal kullanıcıları tarafından kurumsal müracaatlar bölümünden 07.12.2018 saat 17.00' a kadar yapılacaktır.

Başvuru yapan personelin belgeleri karargah /kurum birlik komutanlıkları kanalıyla 14.12.2018 saat 17.00'a kadar Kara Kuvvetleri tayin dairesi başkanlığında bulundurulacaktır.

Belirtilen tarihten sonra gelen başvurulara işlem yapılmayacaktır.

Toplam kontenjan sayıları:

Piyade: 210

Tank: 45

Topçu: 30

Hava svn: 13

İstihkam: 20

Muhabere: 17

Ulaştırma: 10

İkmal: 15

Bakım: 30

Personel: 8

Maliye: 2