Kamuajans.com - Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınava Katılmayanların Mazeret Dilekçeleri konusunda resmi yazı yayımlandı. Buna göre ilgili dilekçeler 9 Haziran'a kadar verilmelidir.

T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı: 67496438-774.06-E.7395044

23.05.2017

......................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
:..................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

Aday Öğretmenlik iş ve işlemleri ilgi yönetmelik kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, 07.02.2017 tarihinde yayımlanan Asli Öğretmenliğe Geçiş e-Kılavuzu doğrultusunda 19.03.2017 tarihinde yazılı sınav, 27.03.2017 - 27.04.2017 tarihleri arasında sözlü sınav uygulanmış ve 05.05.2017 tarihinde sınav sonuçları MEBBİS Aday Öğretmen Modülünden duyurulmuştur.

Söz konusu okulunuzda görevli Aday Öğretmenlerin 19.03.2017 tarihinde yapılan Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınava girmeye hak kazandığı halde sınava kimlerin katılmadığı tespit edilerek isimleri ile varsa katılmama mazeretleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce incelenmek üzere (Yasal Mazeretler en geç 09 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine) kadar İVEDİLİK'le Mazeret Dilekçesi ve varsa ilgili belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

Gereğini Bilgilerinize rica ederim.

Metin İLCİ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü