Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Nisan 2021 Tarihli ve 31441 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ASKERİ PERSONEL 01.04.2021, 08:15 01.04.2021, 14:29
Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik

Resmî Gazete

1 Nisan 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31441

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/1993 tarihli ve 21549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığında yer alan “İta Amiri” ibaresi “Harcama Yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için harcama yetkililerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendirilecek mutemetlere üst sınırları mali yılbaşında Millî Savunma Bakanı tarafından belirlenecek miktara kadar avans verilebilir ve bu miktarı aşan giderler için mutemetler adına kredi açtırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili Bakan” ibaresi “Millî Savunma Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “ita amirinin” ibareleri “harcama yetkilisinin” olarak ve “saymana” ibareleri “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içinde her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. Yurt dışına tatbikat veya manevra amacıyla gönderilen gemilere münhasır olmak üzere alınan avanstan harcanan tutarların mahsubu üç ay içerisinde yapılır. Bu süreyi uzatmaya Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Yurtdışındaki ataşe ve temsilcilerin harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerden harcanan tutarlarına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği veya kredinin açıldığı yılı izleyen malî yıl sonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması zorunludur. Ancak, açılan kredinin konusunun harp silâh, araç ve gereçleri ile ilgili hizmetlerden olması veya harp silâh, araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim yapılmasını gerektiren mal veya malzemeden olması ve hizmetin veya üretimin tamamlanma süresinin kredinin açıldığı yılı izleyen malî yıl sonunu aşması halinde ise, harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ikinci malî yıl sonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması gerekir.”

“Bu maddede belirtilen süreler içinde mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde kalan avans tutarı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

“Yurtdışındaki harcama yetkilisi mutemetleri adına açılmış olup, verildiği yılın sonunda mahsup edilmeyen kredi artıkları harcama yetkilisinin onayı alınmak suretiyle ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur. Ancak, harp silâh, araç ve gereçleri ile ilgili hizmet alımları ile harp silâh araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim gerektiren mal ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak açılan kredilerde devir ve ödenek kayıt işlemi, kredinin açıldığı yılı izleyen ikinci malî yıl sonuna kadar yapılabilir. Bu suretle yenilenen kredi işlemi ile ilgili olarak nakit hareketi yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müteahhitlere; onay belgesi, şartname ve sözleşmelerinde yer verilmek ve tahakkuk eden istihkaklarından aynı oranda mahsup edilmek üzere taahhüt tutarının %50’sine kadar teminat karşılığı avans verilebilir. İki yılı aşan inşa ve imalat projelerinde, avansların sözleşme süresine yayılması ve bir plân dahilinde ödenmesi kaydıyla, bu oran %100’e kadar uygulanabilir. Yabancı bir devletin kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası bu devletin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketlerden ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde; savunma ihtiyaçlarının teminiyle görevli uluslararası kuruluşlardan yapılacak alımlar için; sözleşmelerinde yer alan şartlar dahilinde taahhüt tutarının %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu şekilde verilen avanslar müteahhit avansları hesabında izlenir. Avans bakiyesinin tamamı son hakedişten mahsup edilir. Müteahhit, sözleşmede belirtilen şartlara uymadığı takdirde, avans teminatı paraya çevrilerek avans hesabı kapatılır.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına veya Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmeler ile şirketlere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir.”

“NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA-NATO Support and Procurement Agency), Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Dairesi (Bundesamt Fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung Der Bundeswehr–BAAINBw) alımlarına ve benzeri ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan alımlara ilişkin ödemelerin mahsubunda ise, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine kıyasen aranacak kanıtlayıcı belge olarak hangi belgelerin kullanılacağına ilişkin düzenleme yapmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ita amirince” ibaresi “harcama yetkilisince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.

Yorumlar (0)
9
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23