Asgari ücret 2022 ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 asgari ücret görüşmelerinin ilkini dün yaptı. 7 milyona yakın çalışanı etkileyecek yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. Komisyonun ikinci toplantısını 7 Aralık’ta, 3. toplantısını da 9 Aralık’ta yapması planlanıyor. Asgari ücret görüşmeleri sonucunda karar çıkmazsa komisyon, 4. kez toplanacak. Peki, Asgari ücret 2022 ne kadar olacak, 4 bin TL olur mu? 2022 asgari ücret tahmini ve Asgari ücret toplantısı…

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

 Asgari ücret 2022 kaç para olacak, sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Asgari ücret enflasyon oranı ile yakın ilişki içerisinde. Zam oranının enflasyonun üzerinde olması bekleniyor.

Enflasyonun yüzde 20’lerde tamamlanması durumunda asgari ücrete yüzde 25 zam gelebileceği tahmin ediliyor. Tahminin doğru çıkması durumunda 2 bin 825 lira olan asgari ücretin yüzde 25 zamla 3 bin 531 liraya yükseleceği anlamına gelir. 706,25 kuruşluk bu artışa büyük oranda evet denilmesi bekleniyor.

Yüzde 25’in üzerinde bir karar alınması durumunda da 3 bin 531 lira da aşılabilir. Asgari ücret kaç TL olacak, sorusunun yanıtı bu tahminin tutması durumunda 3 500-4000 arası olacak.

ASGARİ ÜCRET 2022 VERGİ KALKIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.

GELİR VERGİSİ ORANI %15

Asgari ücret: 3.577,50

SGK primi (%14): 500, 85

İşsizlik sigortası primi (%1): 35,78

Gelir vergisi matrahı: 3.040,87

Gelir vergisi (%15): 456, 13

Damga vergisi (0.759): 27,15

AGİ: 268,31

Net asgari ücret: 2.825,90

Asgari ücretlilerden gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması gündemde. Söz konusu vergi alınmaması, asgari ücrette yüzde 7.6'lık bir artış yaşanmasına neden olacak.

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak, 4 bin TL olur mu 2022 asgari ücret tahmini…
ASGARİ ÜCRET HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK, ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHLERİ?

Asgari ücret 2. Toplantı ile 3. Toplantı tarihi merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret belirlenecek" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.


Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak, 4 bin TL olur mu 2022 asgari ücret tahmini…
DİSK ASGARİ ÜCRET RAPORU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2022 yılı asgari ücret raporunu yayımlandı.

Ülke çapında asgari ücretlileşme süreci hızlanıyor. Asgari ücret ile ortalama ücretler arasındaki makas kapanıyor.

Akın Akınözü nasıl keşfedildi? İlk kez açıkladı... Akın Akınözü nasıl keşfedildi? İlk kez açıkladı...

3,4 milyon işçi (bütün ücretli çalışanların yüzde 18’i) asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyor. 1.500 TL’den daha az ücretle çalışan işçi sayısı 1,7 milyon. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı 6,3 milyon (bütün ücretli çalışanların yüzde 33,8’i) civarındadır.


Asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan işçilerin sayısı 9,7 milyondur. Bütün ücretli çalışanların yüzde 50’ye yakını bu kapsamdadır. Tüm ücretli çalışanların yüzde 64’ü ise (12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücret elde ediyor.

Özel sektör işçilerinin yüzde 21,8’i asgari ücrete erişemiyor. Özel sektörde asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı yüzde 44 ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 69’dur. 8,4 milyonu aşkın özel sektör işçisi asgari ücretin yüzde 20’si ve altında ücretlerle çalışıyor.

Asgari ücrete erişemeyenlerin oranı genelde yüzde 18 iken kadınlarda bu oran yüzde 25’i aşıyor. Asgari ücret düzeyinde ve daha düşük ücret alanların oranı genelde yüzde 34 iken, kadınlarda yüzde 43’e yükseliyor. Asgari ücret civarında bir ücret ile çalışan kadınların oranı yüzde 60.