2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ara Tatil Programı ile ilgili yapılacak olan çalışmaların ilgi (e) yazıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında öğrenim gören öğrencilerden ilgili mevzuat hükümleri gereği işletmelerde mesleki eğitime devam eden resmi ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumu (Anadolu Meslek/Anadolu Teknik/Mesleki Eğitim Merkezi Programı/Özel Eğitim Programı) öğrencilerinin ara tatillerde işletmelerce ücretli izinli sayılmaları diğer taraftan, ara tatillerde; ilgi (b) Yönetmeliğin 61, 62 ve 121. maddelerine göre yapılacak telafi eğitimleri ile 15. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen zorunlu haller nedeniyle staja veya işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması hâlinde anılan Yönetmeliğin 88. maddesinin 8. fıkrasındaki hüküm doğrultusunda koordinatör öğretmen görevlendirilebileceği ilgi (d) yazımızla uygun görülmüştür.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı çırak öğrencilerin ilgili mevzuat hükümleri gereği yapmakla yükümlü oldukları işletmelerde mesleki eğitimlerinde ara tatillerde ücretli izinli sayılmaları hususunun sektörün ihtiyacı göz önünde bulundurularak beceri eğitimlerine devam etmeleri ve konunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin taleplerin olduğu Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.