2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

2020-2021 Öğretim Yılı YKS Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

AÖF - AUZEF - ATA AÖF 01.09.2020, 13:06 01.09.2020, 13:06
2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

Dikkat: Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptıracak adayların;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,
 • Türk Dili I – II,
 • Yabancı Dil I – II 

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, ilgili kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Çevrimiçi (Online) Başvuru Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan, “Muafiyet İşlemleri” adımında YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

 1. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.
 2. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Belge Yükleyecek Adaylar İçin Uyarılar

 1. Muafiyet talebi için uygun olmayan belge yükleyen adayın, yüklediği belgesinin ön kontrollerde reddedilmesi durumunda kayıt başvurusu onaylanmaz. Bu durumda adayın doğru belgesini yeniden Çevrimiçi Başvuru sayfasına yüklemesi ya da muafiyet talebinden vazgeçerek kayıt başvurusunda bulunması gerekir. Bu nedenle, muafiyet başvurusu için belge yükleyecek adayın, uygun belge yüklediğinden emin olması gerekir.
 2. Muafiyet talebi için belge yükleyen adayın, kaydının onaylanması için (varsa yüklediği diğer belgeleriyle birlikte) muafiyet belgesinin de onaylanması gerekir. Aday, yüklediği belge/belgelerin onaylanıp onaylanmadığını, Çevrimiçi Başvuru Sayfası “Başvurularım” panelinden takip edebilir.
 3. Muafiyet talebi için yüklenen belgenin ön kontrollerde onaylanması, muafiyet talep edilen tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet işlemi yapılacağı anlama gelmez. Belgesi onaylanan adayın son kontrollerde dersleri ve belgesi incelenerek, talebi değerlendirilir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Öğrenci Otomasyonunda MU harf notuyla gösterir.

YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, YÖKSİS bilgilerini güncelledikten sonra tekrar Çevrimiçi Başvuru sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen adayın YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları, muafiyet başvuru ekranında gösterilmez. Aday, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında İnternet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

Açıklamalar

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.
 2. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) İnternet kayıt başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
 3. YÖKSİS’te bir yükseköğretim programına ait kaydı bulunmayan ve/veya sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran adaylar, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 4. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımlarda listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.) 
 5. Muafiyet Talep Arayüzündeki muafiyet listesinde bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir. Muafiyet talebinde bulunulan dersler için muafiyet iptali yapılmaz.
 6. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini girmeniz yeterlidir. 
 7. İnternet başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan edilen kayıt tarihleri arasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir. AÖF büroları tarafından belge yükleme, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur. 
 8. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.
  1. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), doğrulanması halinde kabul edilmektedir. 
  2. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.
  3. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.
  4. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.
  5. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
  6. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not Durum Belgesi (Transkript), mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.
  7. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
  8. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir.  Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir. 
  9. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 9. Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.  
  1. Not Durum Belgesi (Transkript) hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
  2. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
  3. İnternet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
  4. Muafiyet işlemleri yapılırken not durum belgenizdeki (transkriptteki) genel not ortalamasına bakılmaz.
  5. Muafiyet için yüklenen not durum belgesinde (transkriptte) farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir.
 10. Kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.  
 11. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, genel not ortalamasını etkilemez.
 12. Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş günü içinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır. 
 13. Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) iş günü itiraz süresi vardır. 2020-2021 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, daha sonra web sayfasında ilan edilecektir.
 14. Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler ile posta, kargo, faks, e-posta aracılığıyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. 
 15. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmayacaktır. 
 16. Elektronik imzalı belgeler, doğrulandıktan sonra kabul edilecektir. Doğrulanmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
 17. Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “Türk Dili” olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa; hem “Türk Dili I” hem “Türk Dili II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen not durum belgesinde (transkriptte) hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not Durum Belgesinde (Transkriptte) güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız (not durum belgesi ile birlikte sisteme yüklemeniz) gerekmektedir.
 18. Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 19. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.

Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.

Muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılmakta olup muafiyet talebinde bulunan aday/öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır. 
Yorumlar (2)
Emir 4 ay önce
Kaydımı 15.10.2020 de yaptırdım aradan On gün geçti muaf dersleri şimdi işlem yapamıyormuyum
Zehra 5 ay önce
Muafiyet başvurumu yaptıktan sonra mı kaydımı yenilemeliyim ayrıca muaf olmadığım açıklansa bile o dönemimin kaydı sağlıklı şekilde gerçekleşir mi ?
6
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19