Antalya İl hudutları dahilinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemeleri nezdinde Tercümanlık yapacakların listesi oluşturulacaktır.

Tercüman Yönetmeliği 6.maddede yazılı şartları taşıyan ve Komisyonumuza bağlı olarak Tercümanlık yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin (Halen faaliyetine devam ediyor olması ve listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.) 15.10.2021 ile 28.10.2021 tarihleri arasında (Tercüman Yönetmeliği 8.md ilgili maddelerinde yazılı belgeleri de eklemiş olarak ([email protected]/duyurular adresinden temin edilebilir) doğrudan veya kayıtlı olunan ya da çalışılan kurum aracılığı ile Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerektiği, listelere kabul edilenlerin yemininin 02/12/2021 tarihinde yapılacağı ilan olunur.23/09/2021

Antalya

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı