ANSAL GELİŞME VE EĞİTİM

                                       

“Bireyin doğumundan olgunluk dönemine kadar ansal  yetenek ve işlemlerinin artan bir ölçüde oluşup örgütlemesi sürecine” verilen isim ansal gelişmedir.

           Kuşkusuz, öğretmen-öğrenci sürecinin başarısı, aynı zamanda  öğrencinin ansal gelişmesine bağlıdır. En başta, ansal gelişmenin öğrenciye olası katkılarının belirlenmesi gerekir.

        Öğrenci, ansal gelişmeyle öğrenci çevresiyle anlamlı birliktelik kurabilir. Bu da öğrencinin ruh sağlığı önem taşıyor. Yine, ansal gelişmeyle birlikte öğrenci çevresindeki değişmelere uyum göstererek amaç ve amaçlarını gerçek anlamda yerine getirebilir.

         Diğer taraftan, ansal gelişme gösteren  öğrencinin problem çözme gücü, değerlendirme ve karar verme yetenekleri artabilir.

          Aslında, anlatılanlar öğretme-öğrenme sürecinin temel işlevlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

         Bu nedenle şunlar önemlidir:

          -Öğretmen grup sürecine ağırlık vere ilke ve yöntemlerine ağırlık vermelidir.

         -Öğretmen öğrencilerin düşünmelerini sağlamalıdır.

         -Öğretmen, öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmelidir.

          -Öğretme öğrencilerin olay ve olguları değerlendirme güçlerini artırmalıdır.

          - Öğretmen her öğrencinin duygu ve düşüncelerini açıklamalarına fırsat vermelidir.

         Sonuç olarak, ansal gelişme öğrencinin hem duygusal yaşamı hem de akademik başarısı için önem taşıyor. Bu süreçte de öğretmenlere önemli roller ve sorumluluklar düşmektedir.

 Yazar Hasan Güneş [email protected]