Kamuajans.com – Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gün içerisinde açıklanan TIMSS sonuçlarına değinerek '' ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranlarını hem de ülke sıralamasını yükseltilmesine'' dikkat çekti.

Dört yılda bir yapılan 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını değerlendiren Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) bugün açıklandı. Ülkemiz açısından iyi bir ivme söz konusu.

Türkiye TIMSS 2019 uygulamasında, daha önce katıldığı tüm uygulamalara göre en yüksek performansını göstererek hem ortalama puanlarını, hem üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranlarını hem de ülke sıralamasını yükseltti.

4. sınıf seviyesinde her iki alanda, 8. sınıf düzeyinde ise fen alanında, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktası olan 500 puanın üzerine çıkmıştır.

Türkiye TIMSS2015’e göre TIMSS2019’da 4. sınıf düzeyinde matematik alanında ülke sıralamasını 13 sıra yükselterek 23., fen alanında 16 sıra yükselterek 19.; 8. sınıf düzeyinde matematik alanında 4 sıra yükselterek 20., fen alanında ise 6 sıra yükselterek 15. sıraya yükseltti.