Eğitim-Bir -Sen İstanbul 1 No'lu Şube Bahçelievler eski başkanı Aydın GERÇEK'in sitemize yollamış olduğu basın açıklaması.

Sayın Genel Başkanım,

2014 yılından 27.05.2021 tarihli görevden alma yazınıza kadar geçen sürede İstanbul 1 Nolu Şubede Bahçelievler İlçe temsilcisi olarak görev yaptım. Mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev aldığı 2. dönem olan 6. Olağan Kongre sonrasında yaşadığımız gelişmelerden rahatsızım.

6. Olağan Kongre sonrasında Başakşehir’de 30 delegenin 30’unun da oyunu alarak seçimi kazanmış Başakşehir İlçe Başkanımız Tuncay İNCEBACAK’ın ve yönetiminin görevden alınmasını ONAYLAMIYORUM

Madem enflasyonu öngöremiyordunuz, neden imza attınız? Madem enflasyonu öngöremiyordunuz, neden imza attınız?

Bahçelievler ilçemizde 28 delegenin 25’ini alarak seçimi kazanmış olmamıza rağmen şahsımın görevden alınmasını ve mevcut yönetimi geçen süreçte muhatap almayarak 27.05.2021 tarihinden beri Bahçelievler İlçesini başkansız bırakmanızı ONAYLAMIYORUM

İstanbul 4 Nolu Şubeye bağlı Pendik ilçemizde Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Güven KARABACAK’ın görevden alınmasını ONAYLAMIYORUM

İstanbul 5 Nolu Şubeye bağlı Avcılar İlçe Başkanı Sinan OKUMUŞ’un istifaya zorlanmasını ONAYLAMIYORUM

İstanbul 2 Nolu Şubeye bağlı Sultangazi İlçe Başkanı Sıddık DEMİR’i önce şubenin isteği üzerine sudan sebeplerle görevden almaya çalışmanızı, yaptığınız hamlenin şubeyi olağanüstü kongreye götüreceğini fark edince de kararınızdan dönmenizi ONAYLAMIYORUM

Demokrasi şenliği olarak takdim ettiğiniz seçimlerde, üyelerin hür iradesiyle göreve seçilen ilçe başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin, genel merkez olağan kongresine dayalı hesaplar gözetildiği izlenimi doğuracak bir şekilde, şube başkanlarının keyfine göre görevden alınmalarını antidemokratik buluyor ve ONAYLAMIYORUM.

Teşkilat sorunlarını yerinde görüşerek çözebilme irade ve becerisini göstermekten uzak gördüğüm yönetim anlayışınızı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcınızın teşkilat sorunlarına “demografik merkezli“ bulduğum bakış açısını, yaklaşımını ONAYLAMIYORUM.

Basında yer alan; “ …16.02.2019 tarihinde gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Kongresinde yapılan tüzük değişikliği ile ilçe temsilcilerinin doğrudan üye tarafından seçilmesinin önüne geçiliyor. Yeni dönemde, ilçe temsilciliklerinin seçime gidilmeden doğrudan şube başkanlarının teklifi ile genel merkez tarafından atanması gündemde…” iddialarını ve bu iddialar karşısında Genel Merkez’in suskunluğunu ONAYLAMIYORUM.

MEMURSEN İstanbul İl Temsilcisi Talat YAVUZ’un İLKSAN delegeliğine adaylık süreci ile ilgili iddialar karşısında suskunluğunuzu ONAYLAMIYORUM.

Alanda canla başla çalışan, gecesini gündüzüne katan, bedel ödeyen teşkilat mensuplarının, Genel Merkezin adeta maaşlı memurlarına dönüştürülen profesyonel şube başkanlarının keyfiyetine bırakılmasını ve sendikamızın kurulduğu günden bugüne sendikamıza emek veren büyüklerimize sırt çevrilmesini ONAYLAMIYORUM.

Zor zamanlarda taşın altına elini koyan sendikamız mensuplarının bürokrasiden tasfiyesi karşısında “Gelen ağam giden paşam” yaklaşımınızı ONAYLAMIYORUM.

Şube Başkanlarının Genel Merkez memuruna dönüştürülmesini ise hiç ONAYLAMIYORUM.

Salon toplantılarında kürsüden iner inmez makam aracına yönelen sendikacılığı ONAYLAMIYORUM.

6. Dönem Toplu Sözleşmede antidemokratik, örgütlenme özgürlüğünün önünde engel gördüğüm “Kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine getirilen %1 şartına” imza atmanızı ONAYLAMIYORUM.

Kısacası sizin ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcınızın bu teşkilata getirdiği teşkilat anlayışını ve sendikacılığını ONAYLAMIYORUM.

Teşkilatlanmada kitleselleşmeyi odağına alan politikanızın sendikamızda yol açtığı vasatlaşmayı ve sendika şubelerinde vasatın egemenliğini hâkim kılmanızı ONAYLAMIYORUM.

Velhasıl Sayın Genel Başkanım,

Sizin, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcınızın ve sırtını size dayamak suretiyle antidemokratik tahakkümcü bir yönetim anlayışı sergileyen şube başkanlarımızın sendikal anlayışını ONAYLAMIYORUM.

Saygılarımla…

Aydın GERÇEK

kamudanhaber.net