Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından E-62045208-903.01-18707880 sayılı 31 Aralık 2020 tarihli Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Kemal Varın NUMANOĞLU imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılması öngörülmüş ve bu süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)'nın 23.11.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17110121 sayılı yazısı ile tüm Valiliklere açıklama yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız

Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden, uzaktan eğitim sürecinde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi”adı altında verilen ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşıldığından konuyla ilgili Personel Genel Müdürlüğünden alınan Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)'nın 01.12.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17522009 sayılı yazısı da tüm valiliklere gönderilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)'nın 01.12.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17522009 sayılı yazısında “Kararın 6'ncı maddesinde yer alan "...kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların..." ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için eğitim kurumunda eğitim öğretim faaliyeti yürütülüyor olması; dolayısıyla o eğitim kurumunda bulunan bölüm, atölye ve laboratuvarda da buna yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülüyor olması gerekmektedir.

Bu çerçevede kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin, görev yaptıkları eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarlarında eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmesi ve bu görevleri fiilen yerine getirmeleri hâlinde "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu; bu atölye ve laboratuvarlarda herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti yapılmaması hâlinde ise söz konusu görev için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Ancak Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin uzaktan eğitim sürecinde bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları; atölye ve laboratuvarlarda yer alan makine-teçhizat, eğitim/deney seti vb ekipmanların periyodik bakım ve onarımı, bunların öğretime hazır halde bulundurulması, yeni alınan makine-teçhizat ve ekipmanların montaj ve kurulumunun yapılması, atölye ve laboratuvarların başka bir yere taşınması, canlı ders anlatımı ve video çekimleri gibi uzaktan eğitim çalışmaları için atölye ve laboratuvarlarda eğitim-öğretim planlamasının yapılarak öğretmenlerin belirli bir plan dâhilinde atölye ve laboratuvarlardan yararlanmalarının sağlanması, tüm bu çalışmalar için atölye ve laboratuvarların açık halde bulundurulması vb. çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilerek alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” karşılığı ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)'nın 01.12.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17522009 sayılı yazısında “…atölye ve laboratuvar şeflerine bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için eğitim kurumunda eğitim öğretim faaliyeti yürütülüyor olması; dolayısıyla o eğitim kurumunda bulunan bölüm, atölye ve laboratuvarda da buna yönelik hazırlık çalışmalarının yürütülüyor olması...” gerektiği ifade edilmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin uzaktan eğitim-öğretim sürecinde bölüm, atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları yukarıda örnekleri verilen çalışmaların da bu kapsamda değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Bu bakımdan, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde örnekleri verilen çalışmalar ve benzerlerini yürüten alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgili mevzuat doğrultusunda düzenleyecekleri raporlara bağlı olarak söz konusu çalışmaların okul yönetimlerince uygun bulunması halinde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” karşılığı ek ders ücretlerinin ödenebileceği değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.