Sabah'tan Eda IŞIK'ın haberine göre; AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan "piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapacak. Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

9 maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme yer alacak. Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak; yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenleme yer alacak. Teklifte ayrıca aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngörülen düzenleme yer alacak.