27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/49354 Esas Numaralı 17 Ağustos 2021 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne İlişkin Soru Önergesi İYİ Parti Kocaeli Milletvekili LÜTFÜ TÜRKKAN tarafından TBMM'ne sunuldu.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 Tarihli ve 31527 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları, bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğini ileri sürerek Türkiye genelinde 16 Ağustos 2021 tarihinde 1 gün süre ile iş bırakmışlardır.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları, yeni yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır, bu yönetmelik hangi gerekçelere dayanarak hazırlanmıştır?

2- Yeni Yönetmelik hazırlanmadan önce Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının görüşleri alınmış mıdır?

Bazı İllerde Başkan ve Yardımcıları İstifa Etmeye Başladı Bazı İllerde Başkan ve Yardımcıları İstifa Etmeye Başladı

3- Yeni Yönetmelik ile getirilen sosyal medya, basın açıklaması vb. yolu ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının görüş bildirmelerine ve sıkıntılarını dile getirmelerine engel olunması hak ve hürriyetlerine müdahale anlamına gelmez mi?

4- İşleri oldukça yoğun olan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları yeni yönetmeliğe göre yeni birtakım işler verilmesi, bunun kabul edilmemesi halinde ise maaşlarından kesinti yapılacağı yönünde bir karar alınmasının gerekçeleri nelerdir?

5- Yeni Yönetmelik nedeni ile yaklaşık 3000 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının istifa dilekçesi vermesi karşısında Bakanlık nasıl hareket edecektir?

SORU ÖNERGESİ