Kamuajans.com - Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, aile hekimlerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yer alıyor.

Kamuajans.com - Aile hekimlerine hafta içi 8’er, hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulmayacak. Aile hekimliği çalışanlarına nöbetleri karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenecek.

Aile hekimliği biriminin sorumlu olduğu kişi sayısı, 3 bin 500’den 2 bine indirilecek. 
Aile hekimleri, kronik hastalıkların takibini de yürütecek. Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerine güvenlik kamera sistemi kurulacak.- Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, aile hekimlerinin görüşü alınarak, müdürlüğün ve valiliğin teklifi ile onaya sunulacak. Aile hekimi değişikliği, kişilerin yazılı talebi üzerine, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda yapılacak.

AA