Kamuajans.com – Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlayan aşılamada, aradan geçen sürede sahada yaşanan sorunlar Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: AHEF Başkanı Özlem Sezen tarafından bakanlığa gönderilen çalışmada, sorunların sahadan alınan geri bildirimler sonucunda belirlendiğinin altı çizildi. AHEF, dijital onam dışında, ıslak imza ile onam alınması gerekip gerekmediğinin sahada aşılama faaliyetini sürdürenlere ve resmi yazı ile de 81 İl Valiliği'ne bildirimi yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

AHEF aynı zamanda sadece aşılama yapan ekip tarafından cep telefonları aracılığıyla kullanılan AŞILA uygulamasında karşılaşılan sorunları da bakanlığa iletti. Aktarılan sorunlar ve öneriler şöyle:

Aile Hekimleri Resmen Mali Müşavir oldu Aile Hekimleri Resmen Mali Müşavir oldu

Cep telefonu kullanmayan ve sabit hattan randevu alan bireylerin, aile sağlığı merkezi başvurularına yalnız gelmeleri durumunda aşı olmayı kabul ettiklerine dair dijital onamın nasıl alınacağı belirlenmeli. Onam konusunda standart oluşturulmalı.

IOS kullanıcısı sağlık personeli, onam işlemini yapamayan hastaların aşısını AŞILA programı üzerinden yapamıyor. Onam süreci, randevu oluşmadan tamamlanan bir adım olmalı. Randevu almış olan herkes onamı kabul etmiş ve aşıya gelmiş olmalı.

Aile hekimi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) planında zaman aralığı belirlemesine rağmen, aynı saatte birden fazla aşı randevusu alınması engellenmeli.

Aynı aile sağlığı merkezinde farklı birimlerde aynı anda MHRS randevusu açılması engellenmeli. Aile sağlığı merkezinde bulaşı azaltacak riskler ortadan kaldırılmalı.