Kamuajans.com – AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı, bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı görev yapan personeller için örnek olacak bir karar verdi.

Personel Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi yazı ile Başkanlığımıza gönderilen  yazınızla; İl Müdürlüğünüze bağlı Çanakkale Kadın Konukevi Müdürlüğü'nde ek ders ücreti karşılığı görev yapan ..........'in dilekçesine istinaden ilgilinin 05.10.2016 tarihinden itibaren kuruluşunuzda görev yaptığı dikkate alınarak işçi ve memur veya sözleşmeli statülerde görev yapan personele verilen (yıllık izin, mazeret izni, evlenme izni doğum izni, süt izni, ölüm izni vb.) izin haklarından bahsi geçen kişinin de faydalanıp faydalanamayacağı hakkında görüş istenilmektedir.

Bilindiği üzere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (mülga) Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların "Ücretle Okutulacak Ders Saati Sayısı ve Ek Ders Ücreti" başlıklı 7'nci maddesinde; "(1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp,izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden;?

d)Resmi görev bulunmayanlara haftada 35 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
2) Bu şekilde ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti verilir." hükmü, 9 uncu maddesinde; " ? (2) Bu Esaslar kapsamında ek ders görevi karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılması şarttır." yer alan hükümlere istinaden haftada 35 saate kadar idare tarafından hazırlan eğitim programı çerçevesinde ek ders ücreti karşılığı personel görevlendirilmektedir.

Bu bağlamda; Bakanlığımız Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'da belirtilen kapsam dahilinde görev yapan personele, fiilen çalışılan saat üzerinden ücret ödenmesine ilişkin hükümler haricinde izin hakkıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığından ilgilinin ücretli izinden faydalanamayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.
Zeliha SAĞLAM