4763 öğretmene uygulanan anket sonuçlarına göre;

* Öğretmenlerin %78'i okullarda salgın şartlarına uygun gerekli hijyen önlemlerinin alınmadığını belirtirken, %22'si alınan önlemleri yeterli bulmaktadır.

Salgın şartlarında yüz yüze eğitimde ders süreleri konusunda, öğretmenlerin %92'si derslerin 30 dakika olmasının daha uygun olacağını düşünürken %6'sı ders sürelerinin 40 dakika olmasını uygun görmüştür.

Yüz yüze eğitim de öğretmenlerin sınıf mevcutları, 40 öğrenci ve üzeri oranı %8 iken %37'sinin sınıf mevcutları 20 ila 30 öğrenci arasında değişmektedir.

Öğretmenlerimizin sınıflarındaki öğrencilerden %79'u fiziksel mesafeye dikkat etmeyip uygun havalandırma sağlanmazken, %18'inde fiziksel mesafeye dikkat edilip uygun havalandırma sağlanmaktadır.

Okulların %71'de yeterli sayıda temizlik personeli bulunmazken, %19'unda temizlik personeli yeterli sayıdadır. Ayrıca okulların %9'unda temizlik personeli olmadığı belirtilmiştir.

Öğretmenlerimizin %56'sının sınıfında karantinaya alınan öğrenci varken, %44'ünde karantinaya alınan öğrenci yoktur.

Öğretmenlerimizin okullarında bulunan personel, öğretmen ve idarecilerden %54'ü karantinaya alınırken, %46'sı karantinaya alınmamıştır.

Yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde, öğrencilerde gözlemlenen öğrenme kaybı %63 oranında birkaç yıllık telafi edilecek boyuttayken, %34'ü mevcut eğitim öğretim müfredatı ile giderilecek boyutta olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlerimizin %74'ü müfredat değişikliğinin gerekli olduğunu düşünürken, %24'ü şu anki müfredatı yeterli bulmaktadır.

Öğretmenlerimizin %84'ü herhangi bir sendikaya üyeyken, %16'sının herhangi bir sendika üyeliği bulunmamaktadır.

6. Dönem Toplu Sözleşmelerini başarılı bulmayan öğretmen oranı %96 iken, %2'si başarılı bulmaktadır.

Öğretmenlerimizin %56'sı ev sahibi iken %44'ü kirada oturmaktadır. Kirada oturan öğretmenlerimizden %69'unun kira bedeli maaşının beşte biri oranındayken, %19'unun kirası maaşının beşte birinden azdır.

Öğretmenlerimizin %68’inin kredi borcu varken %32'sinin kredi borcu yoktur.