Memurların görevde yükselmesini ve idari kadrolara atanmasını sözlü sınav (torpil) kriterine bağlayan 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik, sendikamız tarafından dava konusu edilerek Danıştay'a götürülmüştür.

 

          Sendikamız tarafından açılan davaların ilkinde; Kamu Kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 1.maddesinde yer alan “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresinin,3.maddesinde yer alan Genel Yönetmeliğin 6.maddesinin birinci fıkrasını değiştirip 2.fıkrasının son cümlesi ile 3.fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükümlerin, 4.maddesinde yer alan “sözlü sınavda” ibaresinin ve 9.maddesinde yer alan Sözlü sınav yapılmasına dair genel yönetmeliğe 12/A maddesinin tamamı ile 12/B bendinde yer alan “başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav” ibareleri ekleyen hükümlerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI bilahare İPTALİ istenmiş bulunmaktadır.

 

          Tarafımızdan dava konusu edilen MEB Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin iller bazında uygulamaya konması ile birlikte hem mülakat uygulamasının hem de EK 1 garabetinin olumsuz sonuçları alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda açtığımız ek davada tarafımızdan 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Sınava Başvuru ve Atama Şartları Başlıklı 5/e maddesinin, Komisyonlar ve Görevleri başlıklı 7/5. Maddesinde “sendika temsilcilerine” yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı 8/1. Madde de yer alan “sözlü sınav” ibaresi, 8/3, 8/4, maddelerinin, Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 21/1. Maddesinin,21/3. Maddesinin, Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi başlıklı 23-1/c maddesinin , 23/2 maddesinde yer alan “önerilecek” hükmünün, Ek-1 Değerlendirme formunun” Kariyer” Bölümü”, “Hizmet Bölümü” ve Kurucu müdürlük için verilen puanın ve 04.08.2013 tarihli yönetmelik yayınlanmadan önceki yönetmelik hükümleri uyarınca yönetici olarak atanmış bulunan, sınav kazanarak atanma bekleyen kişilerin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ istenmiştir.

         

          Sendikamız tüm eğitim çalışanları adına hak arama ve adalet mücadelesini sürdürecektir.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği