Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, idari yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 17/12/2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 17/12/2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-3’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise “Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise “İtiraz Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-4’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise “Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise “İtiraz Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

EKLERİ

Adli ve idari hakimlik sınavı sonucu başarılı olanların ataması gerçekleşti Adli ve idari hakimlik sınavı sonucu başarılı olanların ataması gerçekleşti

1-Bölge Adliye Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

2-Birinci Bölge Müstemir Yetki Kararı

3-İki, Üç, Dört ve Beşinci Bölge Müstemir Yetki Kararı

4-Talep Gönderme Yöntemi 

EKLERİ

1-Bölge İdare Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

2-İlk Derece İdari Yargı Hâkimleri Müstemir Yetki Kararı

3-Talep Gönderme Yöntemi