İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri Başkan ve Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Başkan ve Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru yayınlandı.

HSK Başkanlığı Adli ve İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri Başkan ve Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin duyuruyu yayımladı.

İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri Başkan ve Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, idari yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları, 08.07.2021 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

Yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 16.07.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü “Yeniden İnceleme Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

Ekleri :

Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Başkan ve Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 08.07.2021 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/10/2021 Tarihli ve 2021/726 Sayılı Kararı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/10/2021 Tarihli ve 2021/726 Sayılı Kararı

Münhâl bulunan mahkemelere kura kararnamesi sonrasında yapılacak olan müstemir yetki kararnamesi ile yetkilendirme yapılması planlanmaktadır.

Yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 16.07.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü “Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ise “İtiraz Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

Ekleri :

1. Bölge Kararı

2. Bölge Kararı

3, 4 ve 5. Bölge Kararı

Talep Gönderme Yöntemi