KamuAjans.Com-Bölge İdare Mahkemeleri, Idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı Işleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yer aldı.


Bölge İdare Mahkemeleri, Idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı Işleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5. maddenin ikinci fıkrasında yer alan "tam ve eksiksiz" ibaresi "doğru, eksiksiz ve zamanında" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 6. maddesinin 5. ve 6. fıkralarına alt bent olarak, "Doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek", 7. fıkrasına da "Doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek" ibaresi eklendi.

Söz konusu yönetmeliğin 61. maddesine, "Ön büro personeli doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür." hükmünü içeren bir fıkra ilave edildi.



Anadolu Ajansı