Hakim ve Savcı -Hükumet ile yetkili sendika arasındaki memur maaşlarına 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılması konusunda anlaşmaya varılmış ve toplu sözleşme hükümleri kapsamında uygulamaya konulmuştu. Birinci sınıf hâkim ve savcı ve 1,2,3,4,5,6,7,8. derecedeki hâkim ve savcı maaşları da belli oldu.

Gözden kaçırmayın

Tarihte Bugün 7 Aralık. Bugün Olan Olaylar, Doğan ve Ölen Ünlüler Tarihte Bugün 7 Aralık. Bugün Olan Olaylar, Doğan ve Ölen Ünlüler

Kamuajans.com - Toplu sözleşme gereği 2020 yılı ilk zammını Ocak ayında alacak olan Adalet Bakanlığı Personelleri 2019 Aralık Ayı Enflasyon Rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ek zam da alacaklar. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 Ocak ayında zam yapıldı. Bu artıştan kamu görevlisi statüsündeki Adalet Bakanlığı Personeli olan Hakim, Savcı, Başsavcı da faydalanmaktadır.

2020 Yılı toplu sözleşmesinin imzalanmasının ardından memur maaş zammı oranı belli olmuştu. Adalet Bakanlığı personelleri Hakim ve Savcılarla Yargıtay, Danıştay hakim ve savcıların da maaşları belli oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.'' dedi.

2020 Yılı Hakim ve Savcı Maaşları Ne Kadar?

Hakim ve savcılarla ilgili en merak edilen konu personellerin aldıkları maaşlardır. Türk adalet sisteminin merkezinde yer alan personellerin ellerinde çok büyük yetkiler bulunmaktadır. Bu denli saygın, güçlü ve önemli personellerin ne kadar ücret aldığı da pek çok soruya konu olur. Bu kapsamda farklı şehirlerde, farklı kurumlarda, farklı unvanlarda çalışan hakim ve savcıların maaşlarını sizler için inceledik.  Hakim ve savcı maaşı 2020 6 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişmektedir. Hakim ve savcı adaylarını belirleyen pek çok unsur bulunmaktadır. Aile yardımı, çocuk yardımı, evli olup olmaması, AGİ, sigorta ve BES kesintisi, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi değişkenlere göre aylıklar değişebilmektedir.
Hakim ve Savcı Maaşı 
Eğitimlerini tamamlayıp, atamaları gerçekleştirilen personeller göreve başlamaktadır. Bu kapsamda derece ve kıdemlerine, hizmet yılına, çalıştıkları bölgeye göre personellerin aldıkları aylıklar değişebilmektedir. 
8. derecede 7/3 derecesinde mesleğe yeni başlayan hakim ve savcı maaşı 9 bin 250 TL civarındadır. 
7. derecede 7/1 derecesinde 3 yıl deneyimli personeller 9 bin 500 TL aylık alır.
6. derecedeki 6/1 derecesinde 5 yıl deneyimli personeller 9 bin 750 TL civarında aylık alır.
5. derecedeki 5/1 derecesinde 7 yıl deneyimli hakim ve savcılar ise 10 bin TL civarında ücret alır.
4. derecedeki 4/1 kıdemindeki 9 yıl deneyimli personeler 10 bin 450 TL civarında aylık alır.
3. derecedeki 3/1 kıdemindeki 11 yıl deneyimli personellerin aylığı 11 bin TL civarındadır.
2. dereceki 2/1 kıdemindeki 13 yıl deneyimli personeller 11 bin 250 TL civarında aylık alır.
1. derecedeki 1/1 kıdemindeki 18 yıl deneyimli personeller 13 bin TL civarında ücret alır.
1/4 kıdemindeki birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcı ise 13 bin 500 TL civarında aylık alır.
1/4 derecesindeki 24 yıl deneyimli birinci sınıf hakim ve savcı ise 16 bin 500 TL'ye yakın ücret alır.
Yargıtay ve Danıştay'da Hakim ve Savcı Maaşı
1/4 derecesindeki 24 yıl deneyimli yargıtay ve danıştay üyesi maaşı 16 bin 500 TL civarındadır.
1/4 derecesindeki 25 yıl ve üstünde deneyime sahip Adalet Bakanlığı Müsteşarı ise 17 bin TL'ye yakın aylık alır.
1/4 derecesindeki 25 yıl ve üstünde deneyime sahip Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanı maaşı 17 bin TL'ye yakındır.
1/4 derecesindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Danıştay Birinci Başkan Vekili, Yargıtay Birinci Başkan Vekili maaşı 17 bin TL'ye yakındır.

Yargıtay ve Danıştay Başsavcısı ile Başkan Maaşları 
1/4 derecesindeki 25 yıl ve üstünde deneyime sahip Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Yargıtay Birinci Başkanı maaşı 19 bin ile 20 bin TL arasındadır.

Sosyal denge tazminatının aylık miktarı

Sosyal denge tazminatının aylık miktarı, ilgili dönemin toplu sözleşmesinde belirlenen tavanı geçmemek üzere, ilgili mahalli idare (belediye veya il özel idaresi) ile bu yerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirlenmektedir.

2020 yılına ilişkin belirlemelere göre, sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilmektedir.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinde aylık tutar, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derece gibi kriterlere göre farklılık gösterebilmektedir.

2020 yılının ilk yarısındaki aylarda brüt “1.388 TL” olan sosyal denge tazminat ödemelerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, 2020 yılının ilk yarısında, her ay ödenecek sosyal denge tazminatının net miktarı;

-Gelir vergisinin ilk diliminde (%15) olanlar için en çok "1.169 TL" oldu.

-Gelir vergisinin ikinci diliminde (%20) olanlar için en çok "1.100 TL" oldu.

Böylelikle, sosyal denge tazminatının aylık net miktarı, 2019 yılının ikinci yarısına göre 61 TL artmış oldu.

Personelin sosyal denge tazminatı alamadığı mahalli idareler

Mahalli idarelerden;

**Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına olan borç toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin %10’unu aşanlar,

**Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunanlar,

**Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin %30’unu aşanlar,

denge tazminatı sözleşmesi yapamıyorlar. Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra yukarıdaki koşulların oluşması halinde, yapılmış olan sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalıyor.