Mülakattan Önce Alınacak Önlemler:

Mülakat gününden bir gün önce mülakat yerinin genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacaktır. Bu hususta Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemi döneminde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu ilkelerine uyulacaktır.

COVID-19 tanısı olan, tedavi alan veya tedavi sonrasında 14 gün karantina sürecinde olan kişiler mülakatta görevli olmayacaktır.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19 ile uyumlu şikayeti olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler mülakatta görevli olmayacaktır.

Mülakat kurulu, mülakat görevlileri ve adayların oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde (en az 1 metre mesafe) oluşturulacaktır.

Mülakata girecek adaylara girecekleri saatler bildirilmiş olup adaylar saatinden önce mülakat yerine alınmayarak mülakat esnasındaki yoğunluk asgari seviyeye indirilecektir.

Mülakata girecek adayların yanlarında maske ve mülakat evraklarının imzalanması için tükenmez kalem getirmeleri gerekmektedir.

Mülakata girecek adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı veya solunum güçlüğü olan, COVID-19 teşhisi konulan veya COVID-19 şüphesi ile Sağlık Kurumlarının tavsiyesi üzerine izole edilen veya COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adayların, 0312 414 63 08 ile 0312 414 63 40 numaraları üzerinden Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bu adaylara mülakatlara hangi koşullarda ve ne zaman alınacakları hususunda yönlendirme yapılacaktır.

Mülakata girecek adaylar sınav yerine HES kodu olmadan alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

Mülakat Sırasında Alınacak Önlemler:

10-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Yapılacak Olan Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakatlarında COVİD 19 Salgını Nedeniyle Alınacak Önlemler ile Adaylar Tarafından Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Kılavuz

Mülakatın yapılacağı yere adaylar sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınacak, saati gelmeyen aday mülakat yerine alınmayacaktır.

Mülakata girecek adayların yakınları mülakat yerine alınmayacaktır.

Mülakat yeri girişlerinde kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılacaktır. Kontrol yapan görevlilerin maske ve yüz koruyucu kullanması sağlanacaktır.

Mülakata girecek adayların mülakat yerine sosyal mesafe kurallarına uyarak alınmaları esnasında her bir adayın ateşi ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan adaylar diğer adaylardan izole edilip mülakat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülakata alınacaktır.

Mülakata girecek adayın mülakat yerine alınmadan önce mülakat saatini beklerken COVID-19 açısından mülakat sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar görevli tarafından adaylara hatırlatılacaktır. Adaylara hatırlatılacak olan ilgili metin "Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle mülakat süresince almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 teşhisi konulan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, durumunuz tespit edildikten sonra mülakat kurulunun kararı doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullarda mülakata alınacaksınız. Şikayeti olanların bilgi vermesi mülakat süresince sizin, mülakat görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Hakimevi içerisinde, bahçede ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adım kuralına dikkat ediniz. Maske takınız, maskenizi çıkarmayınız. Lütfen önlemlere uyunuz." şeklinde olacaktır.

Adaylar mülakatın yapılacağı merkeze girişten itibaren maske takmalı, mülakat salonunda ve mülakat süresince tıbbi maske takmaya devam etmelidir. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

Mülakat yerinde mülakata girecek adaylar ve görevlilerin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacaktır.

Mülakat salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.

Mülakat günü adaylardan kesin COVID-19 tanısı olduğu tespit edilenler ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanlar diğer adaylardan izole edilip mülakat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülakata alınacaktır.

Mülakat günü adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19'u düşündürecek şikayetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan adayların belirlenmesi durumunda diğer adaylardan izole edilip mülakat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülakata alınacaktır.

Mülakat yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda yığılma oluşmadan adayların salonlara ulaşması sağlanacaktır.

Mülakat yerlerinin mülakat sırasında gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır.

COVID-19 tanısı, şüphesi veya teması olan adaylara yönelik yapılacak mülakat esnasında yeteri kadar tıbbi maske bulundurulacaktır.

Mülakat Sonrasında Alınacak Önlemler:

Mülakattan çıkan adaylar, sosyal mesafe (en az 1 metre) kuralına uygun şekilde binadan ayrılmalıdır.

Kullanılmış olan maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

Mülakatın yapıldığı yerin, mülakatın bitimine müteakip gerekli havalandırma işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel temizliğinin yapılması sağlanacaktır.

Mülakata girecek adayların mülakat sürecinde yukarıda belirtilen kurallara hassasiyetle uymaları kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mülakata girecek olan adaylara başarılar dileriz.